Zwolnienia będą nieuniknione

Autor: 24.03.2017 Nr: 12/2017
Zwolnienia będą nieuniknione

Radni Rady Miejskiej w Sieniawie podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. Temat reformy oświaty powracał na dwóch ostatnich sesjach.

Podjęte uchwały określają plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, prowadzonych przez gminę a także ich obwodów od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sieniawa i granice obwodów od 1 września 2019 r.

   Od 1 września 2017 r. w gminie Sieniawa nauka będzie kontynuowana w klasie II i III Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego oraz pięciu innych placówkach – Szkole Podstawowej w Czerwonej Woli, SP w Dobrej (gdzie uczęszczać będą dzieci z Dobrej i Czerc), SP w Rudce (gdzie uczęszczać będą dzieci z Rudki z wyłączeniem przysiółka Przyjmy i Żaby), SP w Sieniawie (i tu będą uczęszczać dzieci z Sieniawy, Leżachowa, Dybkowa, Pigan, wsi Paluchy, przysiółka Kapleńskie wsi Wylewa oraz pojedynczych domów z Wylewy) i SP w Wylewie (gdzie uczęszczać będą dzieci z Wylewy, z wyłączeniem tych, które znajdują się w obwodzie SP w Sieniawie oraz dzieci z przysiółka Przyjmy i Żaby wsi Rudka). Z dniem 1 września 2019 r. całkowicie zostanie wygaszone gimnazjum.

   W nawiązaniu do reorganizacji oświaty, ze strony radnego Stanisława Bachórza padło pytanie o zatrudnienie nauczycieli gimnazjum po wprowadzeniu reformy. Burmistrz Adam Woś poinformował, że już w pierwszym roku reformy oświatowej nie będzie pracy dla 5 nauczycieli, a z uwagi na wystarczający stan nauczycieli w szkołach podstawowych nie będzie też możliwości ich zatrudnienia w tychże placówkach oświatowych. Ostatecznie, o sprawach kadrowych decydować będą dyrektorzy szkół.  

Przypomnę, że dwukrotnie, w 2014 r. i 2015 r. występowaliśmy do Kuratorium Oświaty o utworzenie Zespołu Szkół w Sieniawie, argumentując liczne korzyści z takiej formy reorganizacji naszych szkół, gdzie uznano nasze argumenty za całkowicie bezzasadne i wtedy otrzymaliśmy dwukrotnie odpowiedź negatywną. Takie samo było stanowisko NSZZ Solidarność, a dziś czytam pismo, w którym podnoszone są dokładnie takie same argumenty, jak nasze kilka lat wcześniej – mówił A. Woś.

   Burmistrz A. Woś podkreślił, że budynek gimnazjum tylko częściowo może zostać wykorzystany przez szkołę podstawową, a nadal trzeba będzie go utrzymywać. Reasumując, reforma zwiększy koszty samorządu, bowiem dotychczas dokładano do sześciu klas, a teraz dojdą jeszcze dwie dodatkowe.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum