Karta Dużej Rodziny cieszy się popularnością

Autor: md 31.03.2017 Nr: 13/2017
Rodzina Państwa Argasińskich to jedna z pierwszych, która odebrała Jarosławską Kartę Dużej Rodziny. Od tej pory korzysta z niej regularnie. Na zdjęciu (od lewej): Łukasz, Barbara, Miłosz, Grzegorz i Mateusz Argasińscy.
Rodzina Państwa Argasińskich to jedna z pierwszych, która odebrała Jarosławską Kartę Dużej Rodziny. Od tej pory korzysta z niej regularnie. Na zdjęciu (od lewej): Łukasz, Barbara, Miłosz, Grzegorz i Mateusz Argasińscy.

Liczby świadczą o tym, że Karta Dużej Rodziny w Jarosławiu i gminie Roźwienica cieszy się sporą popularnością. Ulgi i zniżki, oferowane przez instytucje publiczne oraz prywatne firmy, ułatwiają rodzinom wielodzietnym korzystanie z oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.

Od 1 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który pełni funkcję koordynatora programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, zostało złożonych 478 wniosków o wydanie Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny (JKDR), z czego 370 stanowiły rodziny z trójką dzieci; 83 rodziny z czwórką dzieci; 15 rodziny z piątka dzieci; 6 rodziny z szóstką dzieci; 3 rodziny z siódemką dzieci i 1 rodzinę z ósemką dzieci. W tym okresie zostało wydanych w sumie 2 521 kart dla 921 rodziców/opiekunów i 1 600 dzieci. Tylko w 2016 r. rozpatrzono 40 wniosków, z czego 73 obejmowały rodziców/opiekunów, zaś 123 dzieci. Na ich podstawie wydano w sumie 201 kart.

   Pierwsze JKDR zostały rozdane 13 czerwca 2014 roku. 22 rodzinom wręczył je osobiście ówczesny burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski. Wśród osób, które odebrały wtedy dokument znaleźli się Państwo Barbara i Grzegorz Argasińscy wraz z trójką synów – Mateuszem, Łukaszem i Miłoszem. Od tego czasu zarówno rodzice, jak i dzieci chętnie korzystają z oferty kulturalnej i sportowej oferowanej w ramach JKDR. 18-letniemu obecnie Mateuszowi i 17-letniemu Łukaszowi najbardziej przypadły do gustu projekcje filmów w kinie Ikar, zaś 12-letniemu Miłoszowi możliwość korzystania z krytej pływalni. Najmłodszy członek rodziny uczestniczy także w zajęciach edukacyjno-kulturalnych oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Poza tym w okresie letnim chłopcy korzystają z sezonowej pływalni, zaś w zimie ze sztucznego lodowiska. Rodzice zaś swój wolny czas lubią spędzać na basenie. Na początku chodzili tam jedynie jako opiekunowie swoich pociech, teraz, co sami sobie wywalczyli, mogą korzystać z krytej pływalni jako pełnoprawni posiadacze JKDR.

Od czasu do czasu rodzina korzysta także ze zniżek oferowanych przez prywatne firmy, kupując nieco taniej m.in. artykuły szkolne i biurowe.

JKDR w sposób odczuwalny odciążyła nasz domowy budżet przeznaczony na spędzanie wolnego czasu – zauważa pani Barbara, mama trójki dorastających synów. – Posiadamy także Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ale w porównaniu do miejskiej karty, korzystamy z nich sporadycznie – przyznaje.

   Podobnie jak w przypadku rodziny Państwa Argasińskich, największym zainteresowaniem posiadaczy JKDR w 2016 r. cieszyły się zniżki oferowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Świadczą o tym liczby. 8 102 osoby zakupiły za 1 zł bilet na krytą pływalnię; 1 754 osoby na pływalnię sezonową oraz 1 100 osób na sztuczne lodowisko.

   Ulgowe bilety w cenie 6 zł na projekcję filmów w kinie Ikar Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu nabyło w 2016 r. 2 746 osób.

   W tym czasie także 175 osób skorzystało z 50% zniżki na bilety wstępu do Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu i tym samym cena biletu normalnego wyniosła ich 5 zł, zaś biletu ulgowego 3 zł.

   Z bezpłatnych świadczeń publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej w 2016 r. skorzystało 136 osób, zaś 13 z bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu (oddziale żłobkowym) do 10 godzin dziennie.

   Ponadto 3 posiadaczy JKDR zakupiło z 50% dopłatą bilet miesięczny MZK.

   Od 2014 r. w program zaangażowało się obok instytucji publicznych także 8 firm. Od ubiegłego roku dołączyły 2 nowe podmioty – Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz 1 prywatny przedsiębiorca.

   Aktualny katalog ulg, zniżek i zwolnień dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu (www.jaroslaw.naszops.pl).

 

Roźwienica

 Na wprowadzenie gminnego systemu ulg i zniżek zdecydowała się także gmina Roźwienica.

Program Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica funkcjonuje od 1 listopada 2014 r.

Od początku realizacji programu wydano 533 kart. Odebrało je 77 rodzin z trójką dzieci; 15 rodzin z czwórką dzieci, 7 rodzin z piątką dzieci; 1 rodzina z szóstką dzieci oraz 1 z ósemką. W sumie 191 kart otrzymali rodzice/opiekunowie, zaś 340 dzieci.

   W  ubiegłym roku kartę  przyznano 12 rodzinom, z czego 24 karty odebrali rodzice/opiekunowie, zaś 37 dzieci.

   Na podstawie porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, posiadacze Karty Dużej Rodziny Gminy Roźwienica korzystają z krytej pływalni , pływalni sezonowej i lodowiska. Koszt biletu to 1 zł za godzinę zegarową (z ograniczeniem do 2 godzin w tygodniu. Pozostały koszt ponosi gmina Roźwienica. Poza tym korzystają z 30-procentowego dofinansowania do wycieczek szkolnych oraz 50-procentowej zniżki za wynajem lokali WDK na terenie gminy.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum