Radni o reformie oświaty

Autor: 31.03.2017 Nr: 13/2017
Radni miejscy głosowali nad uchwałami ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga do nowego ustroju szkolnego.
Radni miejscy głosowali nad uchwałami ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga do nowego ustroju szkolnego.

15 lutego i 20 marca na sesjach Rady Miejskiej w Kańczudze, radni przegłosowywali uchwały dotyczące dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.

Choć szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonują w Kańczudze jako odrębne szkoły, mieszczą się w jednym budynku przy ul. Szkolnej. Z tego jednego powodu, reforma oświaty wprowadzona zostanie tutaj bez żadnych większych problemów.

Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze zakończy działalność 31 sierpnia 2018 r. i 1 września 2018 r. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze.

Z kolei ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Kańczudze rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2017 r., a kształcenie w klasie I szkoły podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Uczęszczać tutaj będą dzieci z Kańczugi, Łopuszki Małej, Niżatyc i Żuklina.

   Nie będzie również drastycznych zmian w istniejących dotąd w sołectwach gminy Kańczuga zespołach szkolno-gimnazjalnych, gdzie szkoły podstawowe funkcjonowały razem z gimnazjami. Stąd też, np. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Krzeczowicach im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 roku z dniem 1 września 2017 r. stanie się ośmioklasową Szkołą Podstawową im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 roku, gdzie kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Granice obwodu szkoły to miejscowości Krzeczowice i Bóbrka Kańczucka. W ten sam sposób utworzone zostaną: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej (obwód Łopuszka Wielka i Medynia Kańczucka), Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach (obwód Pantalowice), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie (obwód Rączyna i Wola Rzeplińska), Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy (obwód Sietesz, Chodakówka, Lipnik) i Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce (obwód Siedleczka).

   Samorząd Miasta i Gminy Kańczuga na razie nie mówi jak będzie wyglądała sytuacja zatrudnienia pracowników po reformie, jednak już dziś wiadomo, że i tutaj nie obejdzie się bez zwolnień.   

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum