Przeszli musztrę wojskową

Autor: ek 07.04.2017 Nr: 14/2017
Przeszli musztrę wojskową
Fot. org

Uczniowie Technikum Logistycznego o profilu wojskowym z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu dzięki żołnierzom z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza z Jarosławia, wzięli udział  w warsztatach sezonowych.

Uczniowie mieli okazję doświadczyć dyscypliny wojskowej. Uczestniczyli w zajęciach z musztry oraz środków ochrony indywidualnej. Podczas warsztatów przeprowadzono także egzamin próbny z wychowania fizycznego, jaki co roku realizują żołnierze zawodowi. Dzięki nawiązanej współpracy specjalistyczne, regularnie prowadzone zajęcia przybliżają uczniów do zawodu, na jaki się zdecydowali.

   Ważnym elementem kształcenia, dzięki któremu uczniowie zdobyli cenną wiedzę i nowe doświadczenia było odwiedzenie Klubu Strzeleckiego „Twierdza” LOK w Przemyślu. Tam młodzież opanowała właściwą postawę strzelecką i zasady posługiwania się bronią. Kolejnym przedsięwzięciem w ramach porozumienia z jednostką wojskową będą szkolenia na terenie jednostki wojskowej.

   Zawód technik logistyk to bardzo popularny kierunek, na który decyduje się znaczna część młodych ludzi.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane