Jeden chętny na „Pastewnik”

Autor: bk 07.04.2017 Nr: 14/2017
Jeden chętny na „Pastewnik”

Jedna oferta wpłynęła na przetarg dotyczący dzierżawy Zajazdu „Pastewnik”, który ogłoszony został 20 lutego. Nowym dzierżawcą obiektu zostanie Podkarpacka Agencja Atystyczna „Part” Artur Olszański.

Losy Zajazdu „Pastewnik” przedstawialiśmy wielokrotnie na łamach Gazety Jarosławskiej. Ostatnio w 10 numerze tego roku („Ponad 100 tys. zł zaległości”) pisaliśmy m.in. o natychmiastowym trybie wypowiedzenia umowy dzierżawy dotychczasowemu najemcy „Pastewnika”. Jak informował Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska wszystkie zaległości dzierżawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu Gminy Miejskiej Przeworsk osiągnęły kwotę ponad 120 tys. zł. Trudno powiedzieć, kiedy władzom miasta uda się wyegzekwować spłatę należności.

   W związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowemu dzierżawcy (z dniem 9 lutego) Gmina Miejska Przeworsk ogłosiła 20 lutego nieograniczony przetarg na dzierżawę Zajazdu „Pastewnik”.

   W czwartek, 30 marca podczas sesji Rady Miasta Przeworska Burmistrz informował, iż do przetargu zgłosił się jeden oferent. Jest to Podkarpacka Agencja Artystyczna „Part” Artur Olszański, która przetarg wygrała i od czerwca będzie mogła prowadzić działalność na przeworskim obiekcie. Wkrótce ma dojść do pospisania umowy dzierżawy między Gminą Miejską, a nowym dzierżawcą.

   Zakładany w przetargu okres dzierżawy wynieść ma 10 lat, natomiast kwota miesięcznego czynszu płaconego na rzecz miasta ustalona została na kwotę 8 148 zł brutto.

 

Komentarze
Popularne