Po co komu turystyczny szlak?

Autor: bk 07.04.2017 Nr: 14/2017
Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska odpowiadał na pytania radnych dotyczące m.in. zagospodarowania terenów inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Gorliczyńskiej.
Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska odpowiadał na pytania radnych dotyczące m.in. zagospodarowania terenów inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Gorliczyńskiej.

W czwartek, 30 marca odbyła się sesja Rady Miasta Przeworska, podczas której radni przyjęli kilka uchwał. Niewielkie wątpliwości wzbudziła jedna z nich dotycząca udziału Przeworska w projekcie „Szlakiem transgranicznych rzemieślników”

– Z jednej strony to niewielka kwota, ale to blisko 25 tys. zł, które mogłyby się przydać do wykonania remontów dróg czy innych inwestycji. Często takie projekty są niewarte wydawanych środków, nie realizują postulatów mieszkańców – mówił Tomasz Kojder, przewodniczący Rady Miasta Przeworska podczas dyskusji na temat projektu uchwały dotyczącej projektu „Szlakiem transgranicznych rzemieślników”, który Przeworsk realizować ma ze słowackim Svidnikiem.

Odpowiadając mu Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska podkreślał, że jest to program z bardzo wysokim poziomem dofinansowania zewnętrznego. Całkowita jego wartość wynosi bowiem ok. 240 tys. zł, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Przeworsk to tylko 10%.

   Burmistrz wyjaśniał także, że realizacja tego typu „miękkich” programów, to nie tylko wymiana doświadczeń, ale również budowanie historii współpracy, która oceniana jest przy staraniu się o znacznie większe środki z innych programów.

Ostatecznie uchwała umożliwiająca realizację polsko-słowackiego projektu została przyjęta.

   Podczas sesji Rada przyjęła także sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku za rok 2016 oraz Program wspierania rodziny w mieście Przeworsk na lata 2017-2019.

   Dokonano także zmiany w budżecie miasta związanej z otrzymaną promesą na stabilizację osuwiska (ul. Wałowa, Bernardyńska, Kręta). Radni zdecydowali także o przyznaniu ok. 114 tys. zł pomocy dla Województwa Podkarpackiego na remont odcinka Drogi Wojewódzkiej nr 835 (ul. Gorliczyńska). Inwestycja kosztować będzie 380 tys. zł, środki przekazane przez Miasto to 30% wkład.

   Wśród pozostałych projektów uchwał znalazł się m.in. dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w strefie inwestycyjnej przy ul. Gorliczyńśkiej. L. Kisiel wyjaśniał, że z wnioskiem o wydzierżawienie ok. 1 ha terenu zgłosił się do Miasta przedsiębiorca chcący rozszerzyć swoją działalność i postawić na tym terenie halę produkcyjną.

Radni wyrazili zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, zgodzili się także na sprzedaż jednego z lokali komunalnych, dotychczasowemu najemcy.

   Przy okazji umowy dzierżawy terenu przy ul. Gorliczyńskiej Przewodniczący Rady pytał Burmistrza o aktualną sytuację i perspektywy pojawienia się na tym terenie kolejnych inwestorów.

   L. Kisiel wyjaśniał, że jedna z firm, która w poprzednim roku podpisała umowę dzierżawy, jest na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy na działce zakładu produkcyjnego. Jedna z działek została sprzedana na rozbudowę istniejącego już zakładu, a dzięki podjęciu uchwały przez radnych, kolejna działka zostanie wydzierżawiona. Burmistrz informował także, że prowadzone są rozmowy z kolejną firmą dotyczące dzierżawy ok. 3,5 ha terenu. Dodawał, że trzy firmy z Warszawy, które wcześniej zainteresowane były terenami w Przeworsku wycofały się, ponieważ nie uzyskały grantów, od czego uzależniały powstanie inwestycji na tym terenie.

L. Kisiel podkreślał także, że priorytetem miasta jest dzierżawa terenów z ok. 15 hektarowej strefy, a nie ich sprzedaż, tak aby nie tracić miejskich terenów w razie niepowodzenia ewentualnych inwestycji.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum