Najlepsi nagrodzeni

Autor: ek 07.04.2017 Nr: 14/2017
Najlepsi nagrodzeni
Fot. org

25 marca w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu odbył się finał XVIII Wojewódzkiego Konkursu pt. „Sacrum w literaturze i sztuce”.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: recytatorskiej, poezji śpiewanej i plastycznej. Ogółem w konkursie wzięło udział 177 uczniów z 43 szkół, trzech domów kultury i jednej parafii. W pracę z uczniami zaangażowało się 64 opiekunów.

 

   Finał konkursu odbył się w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu. Rozpoczął się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala z udziałem ks. Tadeusza Bratkowskiego oraz ks. prał. Andrzeja Surowca, archiprezbitera jarosławskiego. Następnie jury przyznało nagrody i wyróżnienia.

   W kategorii plastycznej I miejsce zajął Piotr Powroźnik, II miejsce – Gabriel Żołądź, Maciej Słoma, Wiktoria Majkut, III miejsce – Kinga Bawor, Aleksandra Kosior i Karolina Skrzypek. Wyróżnieni zostali: Gabriela Gardziel, Piotr Witowski, Kamila Ryfa, Karolina Pawłucka, Magdalena Golonka, Natalia Pelczar i Natalia Kunach. 

   W kategorii poezji śpiewanej I nagrodę otrzymała Wiktoria Gaweł, II równorzędne nagrody – Kacper Bator i Maria Wiśniewska. Wyróżnieni zostali: Izabela Gilarska, Natalia Ziemniak i Klaudia Zarzycka.

   W kategorii recytacji I nagrodę przyznano Bartoszowi Rułce, II – Bartoszowi Piątkowi, III – Aleksandrze Psik. Wyróżniono: Julię Mazurek, Kingę Wańkowicz, Zuzannę Wąsacz, Alicję Murias, Kornelię Stasiła i Julię Ziembę.

Komentarze
Popularne