Blisko 1500 kg darów

Autor: md 14.04.2017 Nr: 15/2017
1. Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocy Dar Serca” już po raz czternasty udowodniła, że jarosławianie nie są obojętni na los najuboższych dzieci. Na zdjęciu uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu.
1. Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocy Dar Serca” już po raz czternasty udowodniła, że jarosławianie nie są obojętni na los najuboższych dzieci. Na zdjęciu uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu.

17 placówek oświatowych włączyło się w zbiórkę darów w ramach tegorocznej edycji akcji charytatywnej „Dzieci Dzieciom – Wielkanocy Dar Serca”. W przeciągu tygodnia udało się zebrać 1459,5 kg artykułów spożywczych, przyborów szkolnych oraz środków czystości. Podarunki trafiły już do najbardziej potrzebujących dzieci.

Celem przedsięwzięcia organizowanego od 14 lat przez Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, jest pomoc dzieciom najuboższym, korzystającym ze wsparcia świetlic środowiskowych, działających na terenie naszego miasta.

   W tegoroczną edycję akcji zaangażowało się 17 placówek oświatowych: MP nr 1, MP nr 3, MP nr 4, MP nr 8, MP nr 9, MP nr 12, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11, PG nr 3, I LO, ZSTiO, ZSBIO oraz ZSO.

   Dzięki hojności mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w przeciągu tygodnia udało się zgromadzić w sumie 1459,5 kg darów, w tym 1432,1 kg produktów spożywczych, 26,4 kg przyborów szkolnych oraz 1 kg środków czystości.

   Pomoc materialna została przekazana Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jarosławiu,  Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Jarosławiu, Środowiskowemu Ognisku Wychowawczemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu oraz Stowarzyszeniu Kulturalno-Wychowawczemu im. ks. Piotra Skargi w Jarosławia.

Gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, a także rodziców i uczniów, przedsięwzięcie to nie miałoby szans powodzenia – zauważa Małgorzata Marcinko, koordynator akcji „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca”. Dziękuje ona wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby zorganizować zbiórkę darów w poszczególnych przedszkolach i szkołach. Podkreśla także, że nie mniejsze podziękowania należą się prywatnym firmom i mieszkańcom, którzy okazali wielkie serce najbardziej potrzebującym dzieciom i przekazali im podarunki. 

   Podobnie jak w latach ubiegłych, przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Starostę Powiatu Jarosławskiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Komentarze
Popularne