CIS na chorobowym

Autor: bk 21.04.2017 Nr: 16/2017
CIS na chorobowym

Późniejsze wypłaty świadczeń dla uczestników oraz sytuacja dotycząca Warsztatu Usług Porządkowych powodują kolejne niepokoje wśród uczestników programów socjalnych Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie.

– Nie otrzymaliśmy jeszcze pieniędzy za poprzedni miesiąc – skarżyli się w ubiegłym tygodniu uczestnicy programów socjalnych Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie. Zwracali także uwagę na sytuację grupy, zajmującej się sprzątaniem budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, która pracuje w niepełnym składzie.

   Wątpliwości uczestników wyjaśnia Mariusz Zerger, kierownik pawłosiowskiego CIS. Przyznaje on, że wypłaty świadczeń dla uczestników za marzec nastąpiło o 6 dni później niż zwykle, jednak zachowany został ustawowy termin, a o zaistniałej sytuacji uczestnicy byli na bieżąco informowania zarówno w trakcie spotkań, jak i podczas rozmów telefonicznych. 

– Rozumiem niepokój uczestników, jednak była to jednorazowa sytuacja związana z brakami kadrowymi CIS – wyjaśnia M. Zerger. Tłumaczy przy tym, że od końca lutego w Centrum brakuje głównej księgowej. Poprzednia odeszła z pracy, a obecnie ogłoszono drugi konkurs na to stanowisko. W pierwszym nie udało się wyłonić odpowiedniego kandydata.

   Pytany o stan finansów CIS, M. Zerger wyjaśnia, że Centrum otrzymało niedawno dotację w wysokości 200 tys. zł od Powiatu Jarosławskiego, co zapewnia mu stabilne funkcjonowanie. Kierownik zauważa przy tym, że do tej pory przez ponad 3 lata działalności dotacje stanowiły zaledwie ok. 3% wpływów CIS.

   CIS nadal realizuje także zlecenia wykonywane przez działającą w Centrum szwalnię.

 

Jedna trzecia na L4

Kolejne niepokojące głosy dotyczące funkcjonowania CIS dotyczą Warsztatu Usług Porządkowych, który zajmuje się utrzymaniem czystości w budynku Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczy to dużej absencji uczestników programów socjalnych.

Z informacji przekazanych przez Kierownika CIS w ubiegłym tygodniu wśród 19 osób, które zajmują się sprzątaniem dwóch obiektów, gotowych do pracy było zaledwie 13 osób. Reszta, czyli blisko jedna trzecia uczestników przedstawiła zwolnienia lekarskie (L4). I choć osoby uczestniczące w programach socjalnych CIS nie chcą wypowiadać się oficjalnie, wielu z nich przyznaje, że atmosfera (również ta między samymi uczestnikami) nie jest najlepsza, a konieczność pracy za osoby, które są na zwolnieniach, nie podoba się nikomu.

   M. Zerger wyjaśnia, że mimo tak dużych braków załogi stara się, aby nikt z osób będących w pracy nie pracował ponad siły. Podkreśla, że kiedy sprzątaniem budynku Starostwa zajmowała się prywatna firma, tę pracę wykonywało 5 osób. Przy pełnej obecności uczestników CIS na ten sam budynek przypada 10 osób + 2 osoby na dyżurze porannym.

 

O sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej pisaliśmy także na początku tego roku (GJ nr 4/2017 „Różne spojrzenia na CIS”), wyjaśniając wątpliwości jednej byłych uczestniczek programu socjalnego.

Komentarze
Najnowsze na Forum