Bezpłatne i ulgowe przejazdy cieszą się zainteresowaniem

Autor: md 21.04.2017 Nr: 16/2017
Od lewej: Władysław Gruba – prezes Zarządu MZK w Jarosławiu i Zbigniew Broś – prezes Koła nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Od lewej: Władysław Gruba – prezes Zarządu MZK w Jarosławiu i Zbigniew Broś – prezes Koła nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Fot. UM Jarosław

Minął rok od wprowadzenia przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Jarosławiu ulgowych i bezpłatnych biletów dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie wydane przez powiatowy bądź wojewódzki zespół ds. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Od dwóch tygodni obowiązują także bezpłatne przejazdy dla osób posiadających status weterana.

Od 1 kwietnia 2016 roku osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać z bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską.

   Władysław Gruba – prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu przyznaje, że wprowadzone ulgi cieszą się dużym zainteresowaniem.

Do chwili obecnej zostało wydanych 300 legitymacji, z czego 166 bezpłatnych, na postawie znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 134 ulgowych, na podstawie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – informuje Prezes MZK w Jarosławiu.

   Dla przykładu ostatniego miesiąca 2016 roku wydano 2175 biletów bezpłatnych i 889 ulgowych, tak więc statystycznie jedna osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności skorzystała z przejazdów bezpłatnych 13 razy w ciągu miesiąca, zaś osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności skorzystała z przejazdów ulgowych prawie 7 razy.

W chwili obecnej w każdym tygodniu jest kilka osób, które wyrabiają legitymację, co świadczy o zainteresowaniu wprowadzonymi ulgami – przyznaje Prezes Zarządu MZK w Jarosławiu. Zwraca także uwagę, że są osoby, które wnioskują o rozszerzenie wprowadzonych ulg.

   Od 30 marca 2017 roku obowiązują także bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla osób posiadających status weterana.

   Z inicjatywą podjęcia takiej uchwały wystąpiło Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu. Według jego danych, ulgi obecnie dotyczą około 30 osób posiadających prawnie nadany status weterana.

   Uchwałę w tej sprawie podjęła 13 lutego Rada Miasta Jarosławia, zaś porozumienie podpisali 30 marca: Waldemar Paluch – burmistrz Jarosławia, Zbigniew Broś – prezes Koła nr 3 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Władysław Gruba – prezes MZK w Jarosławiu.

 

Komentarze
Popularne