Rusza remont DW 835, w Sieniawie powstanie rondo

Autor: 28.04.2017 Nr: 17/2017
W miejscu łączenia się dróg wojewódzkich 835 i 870 powstanie rondo.
W miejscu łączenia się dróg wojewódzkich 835 i 870 powstanie rondo.

Od 24 kwietnia br. kierowcy podróżujący drogą wojewódzką 835 muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu na tej drodze. Ma to związek z jej przebudową na odcinku z Sieniawy do Gorliczyny.

Odcinek drogi nr 835 od Sieniawy do Przeworska jest kiepskiej jakości. Duże natężenie ruchu i zła jakość nawierzchni skutecznie pogarszają jakość podróżowania. W końcu ma się to zmienić. Wykonawca zadania, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu, które wygrało przetarg, ma czas do końca października 2018 r. na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”. Stąd kierowcy muszą liczyć się z przeprowadzeniem zmiany organizacji ruchu na DW 835 na odcinku Sieniawa - Gorliczyna. Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu to 24 kwietnia. Planowany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu to 31 października 2018 r.

   Zakres prac będzie obejmował przebudowę wszystkich elementów tego odcinka drogi, w dostosowaniu do klasy technicznej jaką on posiada, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie warunków technicznych, mających na celu poprawę płynności ruchu przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Zadanie obejmie m.in. modernizację nawierzchni drogi wraz z poboczami, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 835 z drogą nr 870 w Sieniawie na małe rondo z wyspą, budowę chodników, remont obiektu mostowego na Sanie. Przebudowane zostaną skrzyżowania, zatoki autobusowe, w tym jedna zostanie zbudowana w pobliżu dojazdu do istniejącego ronda na drodze krajowej 77. Ponadto zadanie obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia i budowę oświetlenia projektowanego ronda.

   Modernizacja drogi na wyżej wymienionym odcinku przyczyni się do poprawy warunków poruszania się pojazdów i bezpieczeństwa jej użytkowników. Koszt całej inwestycji to 25,6 mln zł.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum