Nowe nabytki w muzeum

Autor: 28.04.2017 Nr: 17/2017

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy dzięki nawiązanej współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz uprzejmości dyrektora dr Adolfa Juzwenki pozyskało do swoich zbiorów w formie skanów 30602 strony dokumentów, które w większości dotyczą pałacu i rodziny Lubomirskich z Przeworska.

Wśród pozyskanych dokumentów znajdują się m.in. inwentarze mebli, obrazów, pamiątek historycznych, roślin, korespondencja czy dzienniki z podróży.

   Wśród cennych nabytków znalazły się m.in. inwentarz obrazów olejnych, miniatur i zbrojowni znajdujących się w pałacu Księcia Henryka Lubomirskiego w Przeworsku spisany w roku 1840 r., inwentarz mebli pałacowych i kredensu pałacu w Przeworsku z 1850 r., spis pamiątek historycznych i kosztownych w pałacu w Przeworsku 1851 r., inwentarz roślin, pomarańczarni i szklarni zakładu ogrodniczego w Przeworsku z 1851 r., a także bogata korespondencja Henryka Lubomirskiego do swojej żony Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich z lat 1806–1850, korespondencja Teresy Lubomirskiej do Jerzego Lubomirskiego oraz wiele innych.

   Pozyskane dokumenty posłużą do wzbogacenia wiedzy o pałacu w Przeworsku i rodzinie Lubomirskich, a w przyszłości do wydania publikacji – katalogu zabytków po rodzinie Lubomirskich.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum