Będą mieć wodę

Autor: bk 28.04.2017 Nr: 17/2017

Mieszkańcy Zaleskiej Woli oraz Chałupek Chotynieckich doczekają się budowy wodociągu do swoich domów. Gmina Radymno otrzymała ponad 1 mln zł dofinansowania na realizację tego zadania. Prace powinny ruszyć w czerwcu tego roku.

Zaleska Wola i malutkie Chałupki Chotynieckie to miejscowości, których mieszkańcy ciągle korzystają z wody wydobywanej z własnych, przydomowych studni. Sytuacja ta jest nie tylko uciążliwa i niewiarygodna w XXI w. staje się ona poważnym problemem podczas suchych ostatnio miesięcy letnich, kiedy wody po prostu zaczyna brakować.

   O budowie wodociągu do tych miejscowości mówiło się od dawna. Jednak dopiero w tym roku udało się zapewnić środki na jej realizację.

   Dzięki złożonemu przez Urząd Gminy wnioskowi w ramach PROW na lata 2014-2020 samorząd zyska 1,06 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki tym środkom oraz wkładowi własnemu Gminy możliwe będzie wykonanie inwestycji, która obejmie wykonanie ok. 9,5 km sieci wodociągowej.

– Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowaliśmy na maj. W czerwcu powinny rozpocząć się pierwsze prace przy budowie wodociągu – informuje Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno. Podkreśla on, że jest to niezwykle ważna inwestycja, na którą mieszkańcy czekali bardzo długo.

   Pozyskane dofinansowanie to tylko część środków potrzebnych na wykonanie wodociągu. Resztę Gmina wyda z własnego budżetu. Według kosztorysów inwestorskich całkowity koszt doprowadzenia wody do dwóch położonych na uboczu miejscowości wynieść ma ok. 2,6 mln zł. Jak pokazuje jednak doświadczenie, po przetargu kwota ta powinna okazać się mniejsza.

   Jak podkreśla Wójt, o tym, jak ważna jest budowa wodociągu do Zaleskiej Woli i Chałupek Chotynieckich nie trzeba nikogo przekonywać, dodaje jednak, że w ostatnim czasie daje się zauważyć ożywienie terenu pierwszej z miejscowości, w której przybywa mieszkańców. Władze Gminy cieszą się, że ludzie zaczynają dostrzegać walory tego terenu, a wodociąg na pewno pozwoli na podtrzymanie tego trendu.

   Obecnie w Zaleskiej Woli mieszka ok. 160 mieszkańców. Znacznie mniej liczna jest druga z miejscowości, do której poprowadzona będzie sieć. W Chałupkach Chotynieckich mieszka 7 osób.

   Łącznie na ok. 9,5 km sieci wodociągowej wykonane zostać ma 49 przyłączy. Oznacza to, że na każdego odbiorcę wykonać trzeba blisko 200 m wodociągu.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum