MOK bez dyrektora

Autor: bk 05.05.2017 Nr: 18/2017

Mimo 5 zgłoszeń Komisja Konkursowa nie wyłoniła nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie. Kandydaci nie przedstawili zadowalających koncepcji dotyczących działania jednostki w najbliższych 3 latach.

 Z informacji dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wynika, iż do ogłoszonego kilka tygodni temu konkursu zgłosiło się łącznie 5 kandydatów. Po analizie formalnej dokumentów aplikacyjnych do II etapu rekrutacji (oceny merytorycznej) zakwalifikowały się tylko dwie osoby. Z nimi Komisja Konkursowa przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne.

„W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja Konkursowa stwierdziła, iż kandydatki uczestniczące w II etapie naboru nie przedstawiły w zadowalającym stopniu autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej MOK w Radymnie obejmującej okres 3 lat, uwzględniając możliwości finansowe ww. Instytucji i możliwe do pozyskania środki zewnętrzne.” - pisze w informacji z 26 kwietnia Krzysztof Roman, burmistrz Radymna. Oznacza to, że radymiański MOK nadal nie ma nowego dyrektora.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum