12,1 mln dotacji na oczyszczalnię ścieków

Autor: 05.05.2017 Nr: 18/2017
Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację przebudowy oczyszczalni ścieków. Na zdj. od lewej: prezes NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, prezes PGK Sp. z o.o. w Przeworsku Krzysztof Ożóg i wiceprezes PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski./ Fot. UM
Podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację przebudowy oczyszczalni ścieków. Na zdj. od lewej: prezes NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, prezes PGK Sp. z o.o. w Przeworsku Krzysztof Ożóg i wiceprezes PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski./ Fot. UM

Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac związanych z projektowaniem, 20 kwietnia Zarząd Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z prezesem Krzysztofem Ożogiem na czele podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. Podpisana przez spółkę umowa, gwarantuje jak dotąd największą w historii miasta jednorazową dotację ze środków UE na modernizację infrastruktury miasta.

Na takie wiadomości mieszkańcy Przeworska czekali od dawna. Zwłaszcza Ci, którzy od lat mają w sąsiedztwie przykre zapachy. Do wybudowania lata temu oczyszczalni zastosowano najlepsze na tamten czas metody i technologie. Obecnie, nie spełnia już takich rygorów ochrony środowiska, jakie są określone w szczegółowych przepisach. Według Burmistrza Miasta Przeworska, za jakiś czas, prawdopodobnie zużycie oczyszczalni powodowałoby naliczanie kar środowiskowych na rzecz PGK i Miasto musiałoby szukać rozwiązań, które pozwoliłyby rozwiązać problemy techniczne, które istnieją. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sprawi, że problem zostanie rozwiązany docelowo.

 

Historyczna dotacja

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto), a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 12 119 164,37 zł netto. To inwestycja na poziomie jednej trzeciej budżetu miasta.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni – mówi burmistrz Przeworska Leszek Kisiel. – W ramach remontu zostanie wykonana wymiana szeregu urządzeń i instalacji, które z upływem lat są już w znacznym stopniu wyeksploatowane.

   Zaprojektowana oczyszczalnia będzie przeznaczona do odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej miasta i zakładów przemysłowych. Konieczność rozbudowy podyktowana jest również tym, że oczyszczalnia o obecnych parametrach technologicznych, nie jest wystarczająca dla aglomeracji rozbudowującej sieć kanalizacji sanitarnej, nie jest także wystarczająca do stale rosnących ładunków ścieków przemysłowych. Po modernizacji przepustowość technologiczna pod względem możliwości przyjęcia ładunku dobowego zanieczyszczeń, zwiększy się ponad dwukrotnie.

Teraz będą dwie nitki oczyszczania ścieków, równoległe, co sprawi że nie będzie problemu awarii oczyszczalni na przyszłość. Będą również zastosowane rozwiązania techniczne, które spowodują „wyłapywanie” nieprzyjemnego zapachu, który występował dotąd w okolicy oczyszczalni, co poprawi komfort życia mieszkańców – dodaje L. Kisiel. Burmistrz mówi tutaj o hermetyzacji najbardziej uciążliwych odorowo obiektów, ze względu na lokalizację oczyszczalni w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz lokalizacji w jej rejonie terenów rekreacyjnych.

   W ramach projektu zostanie zakupiona koparko-ładowarka dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz system monitorowania sieci wodociągowej. Przedmiot przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W maju ogłosimy pierwsze przetargi na wyłonienie inżyniera kontraktu, później na głównego wykonawcę inwestycji – wymienia Krzysztof Ożóg, prezes PGK Sp. z o.o. – Prace projektowe zaczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie inwestycji planujemy na 2020 r.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum