Strażackie święto z awansami

Autor: 12.05.2017 Nr: 19/2017
Medale, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych druhów.
Medale, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych druhów.

Gaszą pożary kosztem własnego zdrowia i życia, są pierwsi na miejscach różnych zdarzeń losowych, pilnują porządku. Z poświęceniem i ofiarnością służą mieszkańcom. W środę, 3 maja, druhowie z jednostek OSP z gminy Tryńcza świętowali swój dzień. Gospodarzem wydarzenia była OSP Tryńcza na czele z prezesem jednostki Stanisławem Gliniakiem i naczelnikiem Tadeuszem Jakubcem.

Ceremonia rozpoczęła się od dziękczynnej Mszy św. w kościele parafialnym w Tryńczy, sprawowana przez ks. Romana Trzeciaka. Po nabożeństwie oddziały strażackie, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy i pocztów sztandarowych wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Tryńcza, przemaszerowały na plac przed remizą, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, którą poprowadziła dh Joanna Kot.

Na miejscu odegrano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt, a delegacja strażaków złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod kapliczką św. Floriana, czcząc chwilą ciszy zmarłych kolegów strażaków. Następnie wręczono odznaczenia branżowe zasłużonym druhom. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy Ryszard Jędruch w asyście wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tryńczy Tadeusza Nowaka i komendanta gminnego ZOSP RP w Tryńczy Leszka Flaka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Dariusz Miara.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Tryńczy, odznaką za wysługę 45 lat zostali odznaczeni Tadeusz Wlazło i Józef Drzystek; za wysługę 40 lat Tadeusz Jakubiec, za wysługę 35 lat Zdzisław Kulpa i Franciszek Pusztuk, za wysługę 25 lat Edward Chomicz, Albin Kata i Adam Nagórny; za wysługę 15 lat Ryszard Cebula i Stanisław Wiecheć; za wysługę 10 lat Tadeusz Korpeta, Dariusz Miara, Krzysztof Gliniak i Joanna Kot. Wręczone zostały również podziękowania za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wykazywanie pełnej gotowości dla wybranych druhów.

   Podziękowanie od braci strażackiej otrzymał również prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP R. Jędruch za całokształt pracy na rzecz działalności OSP na terenie gminy, szczególnie za zaangażowanie w działania zmierzające w kierunku poprawy jakości i funkcjonowania poszczególnych jednostek.

   Życzenia strażakom w dniu ich święta złożył przewodniczący Rady Gminy Tryńcza Stanisław Wielgos, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Teofil Jakubiec oraz sam prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Pragnę Wam serdecznie podziękować za ciężką pracę wymagającą poświęcenia. Gratuluję wyróżnionym i odznaczonym, gratuluję wam wszystkim którzy tu jesteście, że czujecie tę chęć bycia strażakami. Życzę wam wszelkiej pomyślności, tyle wyjazdów ile powrotów z akcji i zrozumienia dla waszych rodzin, aby wiedziały, jak bardzo jesteście nam potrzebni – mówił R. Jędruch.

   Uroczystość zakończyła się odegraniem hymnu strażackiego i odprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Komentarze
Popularne
Komentowane