Ostatnie pożegnanie Władysława Manasterskiego

Autor: md 12.05.2017 Nr: 19/2017
Ostatnie pożegnanie Władysława Manasterskiego

W poniedziałek, 24 kwietnia społeczność gminy Laszki po raz ostatni pożegnała druha Władysława Manasterskiego – wieloletniego i zasłużonego działacza i prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Laszki.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą św. Odprawił ją i homilię wygłosił ks. prał. Marian Karbowski. W ostatnim pożegnaniu druha Władysława Manasterskiego uczestniczyli: Stanisław Gonciarz – wójt gminy Laszki; Marek Bawoł – przewodniczący Rady gminy Laszki; Bogusław Kuta, Michał Domszy i Marek Werodowicz – radni Rady gminy Laszki; Stanisław Górski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Jarosławiu; mł. kpt. Dawid Skuratko – specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim KP PSP w Jarosławiu; Jerzy Batycki – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Laszkach oraz Zdzisław Grela – komendant Gminny OSP. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych OSP z Laszek, Korzenicy, Miękisza Starego oraz Wysocka.

   W trakcie uroczystości pogrzebowej życiorys i zasługi druha W. Manasterskiego przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

   W. Manasterski urodził się w 1931 roku w Tuchli. Całe swoje życie osobiste i zawodowe związał z terenem gminy Laszki. Od najmłodszych lat pracował zawodowo i społecznie – począwszy od organizacji młodzieżowych, poprzez organizacje polityczne, aż do organów przedstawicielskich wiejskich, gromadzkich, powiatowych oraz wojewódzkich. Zawodowo był pracownikiem Gromadzkich Rad Narodowych i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”, zaś społecznie – przedstawicielem i przewodniczącym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej. Przez wiele lat był radnym gminnym i wojewódzkim, pełnił funkcje przedstawicielskie w Banku Spółdzielczym w Laszkach oraz był wieloletnim prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Laszkach. Od 1965 roku związał się z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W. Manasterski położył duże zasługi dla rozwoju gminy Laszki i lokalnego społeczeństwa, rozwoju szkolnictwa, dróg, a szczególnie straży pożarnych. To dzięki jego długoletniej pracy powstały i funkcjonują do dzisiaj jednostki OSP w Bobrówce, Korzenicy, Laszkach, Miękiszu Nowym, Miękiszu Starym, Tuchli, Wietlinie oraz Wysocku.

   Za swoją wieloletnia pracę i działalność społeczną W. Manasterski został odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. On sam najbardziej cenił Medal im. Bolesława Chomicza, który był ukoronowaniem jego społecznej drogi życiowej.

   Jak podkreśla prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Laszkach, druh W. Manasterski pozostanie w pamięci żyjących jako człowiek pełen serdeczności, otwarty dla ludzi i chętny do pomocy każdemu potrzebującemu.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum