Świętowały pielęgniarki i położne

Autor: 19.05.2017 Nr: 20/2017
Kwiaty i życzenia dla pielęgniarek w dniu ich święta.
Kwiaty i życzenia dla pielęgniarek w dniu ich święta.

W piątek, 12 maja, w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu” połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

8 maja obchodzony jest Dzień Położnej, a 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. To czas, kiedy w szczególny sposób warto dostrzec i docenić codzienny wysiłek oraz starania pielęgniarek i położnych, które obecne są przy przyjściu na świat, opatrują rany, robią zastrzyki i opiekują się chorymi. Towarzyszą też w ostatnich chwilach życia.

   Z tej okazji w MOK w Przeworsku odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona tematowi udaru mózgu, na który zapada rocznie około 70 tys. osób. W tematykę konferencji wprowadziła zebranych wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku i jednocześnie przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji Marzanna Pelc. Z kolei zaproszonych gości powitała przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Lewandowska. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, dyrektorzy placówek medycznych, pielęgniarki naczelne, przełożone, oddziałowe, koordynujące, położne, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, przewodniczące zakładowych organizacji związkowych i wiele innych osób związanych ze służbą zdrowia.

Postawa pielęgniarek i położnych stanowi najlepszy przykład troski o drugiego człowieka, gdzie najważniejsza jest chęć niesienia pomocy ludziom – mówiła E. Lewandowska, składając jednocześnie wszystkim koleżankom i kolegom życzenia.

   Dziękując za codzienny trud i opiekę nad osobami chorymi, w stronę pielęgniarek powędrowały życzenia za ciężką pracę – za dbałość o jakość wykonywania zawodu, dokształcanie i dostosowywanie do standardów medycznych, nade wszystko za troskę o drugiego człowieka, doświadczonego cierpieniem i chorobą. Życzenia złożył m.in. wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa oraz przedstawiciele środowisk pielęgniarskich. Pierwszą część konferencji zwieńczył koncert uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II st. w Przeworsku.

   W części szkoleniowej wykład inauguracyjny „Leczenie udaru mózgu – aktualne wytyczne postępowania” wygłosiła dr n. med. Anna Kozak Sykała, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego SP ZOZ w Przeworsku. Kolejne zagadnienia przedstawione w dziesięciu wykładach tematycznych przez specjalistów różnych dziedzin, konsultantów wojewódzkich czy psychologów, zostały poświęcone opiece nad pacjentem w pierwszej fazie choroby, rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu, komunikowaniu się chorych po udarze, ich funkcjonowaniu emocjonalnemu, rodzajom powikłań czy profilaktyce u przewlekle chorych podczas leczenia szpitalnego i w domu. Wiele miejsca poświęcono także problemom rodzin opiekujących się niesamodzielnym chorym w domu, formom opieki instytucjonalnej czy zaburzeniom psychicznym występującym u pacjentów udarowych – specyfice odpowiedzialności zawodowej personelu pielęgniarskiego.

   Organizatorem wydarzenia była Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum