Zmagania z historią

Autor: 19.05.2017 Nr: 20/2017
W finale rywalizowali najlepsi z najlepszych.
W finale rywalizowali najlepsi z najlepszych.

W środę, 26 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbył się konkurs historyczno-przyrodniczy „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość”. Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmował czasy panowania Jagiellonów w Polsce.

II edycja konkursu historyczno-przyrodniczego adresowana była do uczniów Szkół im. Jana Pawła II z województwa podkarpackiego oraz do uczniów szkół podstawowych powiatu jarosławskiego i przeworskiego. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 40 uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych. Konkurs składał się z dwóch etapów. Dziesięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie pisemnym, przeszło do ścisłego finału. Rywalizacja była zacięta, a uczniowie wykazali się ogromną wiedzą w wymaganym zakresie. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Szymon Pels – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Tytuł laureata uzyskali również Amelia Kasperska z SP Zarzecze, Kinga Klisz SP nr 11 w Jarosławiu, Klaudia Stanisławczyk z SP Konieczkowa, Jadwiga Strzelec z SP Chmielnik. Tytuł finalisty uzyskali: Dawid Sanocki SP Orzechowce, Anna Rydzik SP Grodzisko Dolne, Jakub Kwaśniak SP nr 1 w Pruchniku, Julia Krawczyk SP Jasionka i Kinga Lubas SP Konieczkowa.

   Laureaci i finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i statuetki. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Patronat merytoryczny nad konkursem objął PCEN w Rzeszowie. II edycja konkursu została objęta patronatem honorowym posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej, posła na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Jarosławskiego, Starosty Powiatu Przeworskiego i Wójta Gminy Zarzecze.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane