Ktoś zniszczył bocianie gniazdo

Autor: ek 02.06.2017 Nr: 22/2017
– Dzieci tak się cieszyły, że w naszym sąsiedztwie zamieszkał bocian – mówi pani Agnieszka.
– Dzieci tak się cieszyły, że w naszym sąsiedztwie zamieszkał bocian – mówi pani Agnieszka.

Bocian biały jest gatunkiem chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej, a także wieloma dyrektywami. Mimo że Polacy kochają bociany, a wielu uważa je za symbol płodności i szczęścia, to są i tacy, którzy nie wahają się zniszczyć ich gniazda. Taka rzecz miała miejsce w ostatnim czasie w Radawie.

– Wszyscy się cieszyli, jak w ubiegłym roku na terenie naszej posesji osiedliły się bociany. Nie kryliśmy radości również wiosną tego roku, kiedy znów do nas powróciły. Gniazdo znajdowało się na słupie, teraz leży w rowie, została po nim jedynie sterta suchych patyków. Któregoś dnia pracownicy pogotowia energetycznego po prostu je zwalili – opowiada pani Agnieszka, mieszkanka Radawy.

Podkreśla, że choć zdarzenie miało miejsce w piątek, jeszcze w niedziele bociany krążyły nad domem w poszukiwaniu swojego gniazda.

– Nie mogę tak tego zostawić. Kontaktowałam się w tej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie, by dowiedzieć się, czy wydane zostało pozwolenie na usunięcie gniazda. Niestety, okazało się, że nic podobnego nie miało miejsca – mówi p. Agnieszka.

   Bocian biały jest ptakiem objętym w Polsce ochroną ścisłą. Wobec gatunków chronionych przewidziano szereg zakazów, m.in. niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd. Wymienione są one w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

– Bocianiego gniazda zrzucać nie wolno, tym bardziej w okresie lęgowym i bez zezwolenia. Zezwolenie na usunięcie lub niszczenie gniazda, jednak pod ściśle określonymi ustawą warunkami, może wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie – informuje Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem art. 131 pkt. 14 tej ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny. 

– Niszczenie gniazd bez zezwolenia jest wykroczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Należy podkreślić, że należy niezwłocznie zgłaszać organom ścigania wszelkie naruszanie lub łamanie prawa – dodaje Ł. Lis.

   Pomimo przychylnego nastawienia ze strony ludzi, bocian narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Istotne zagrożenie stanowią dla niego napowietrzne linie energetyczne, na których ginie wiele ptaków.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace przy gniazdach bez zezwolenia organów nadzoru wymienionych w ustawie mogą być wykonywane w terminie od 16 października do końca lutego następnego roku. W tym okresie, jeśli gniazdo stanowi bezpośrednie zagrożenie dla sieci napowietrznej, np. jest umiejscowione bezpośrednio na przewodach lub zagraża ono otoczeniu, istnieje możliwość przełożenia go na specjalną platformę. Miejsce lokalizacji platformy uzgadniane jest z właścicielem nieruchomości – informuje Anna Sierkowska-Szuper, starszy specjalista ds. komunikacji Wydziału Organizacyjno-Prawnego, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Jak wynika z wyżej wymienionych przepisów, gniazda bociana nie można samowolnie usuwać, dlatego też nasza czytelniczka zwróciła się o pomoc Policji, w celu wyjaśnienia sprawy.

Na chwilę obecną policjanci sprawdzają okoliczności dotyczące bocianiego gniazda.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie mieszkanki Radawy o zaistniałej sytuacji i zwróciliśmy się w tej sprawie do firmy energetycznej oraz służb ochrony środowiska. W zależności od uzyskanych informacji, po ustaleniu sprawców podejmowane będą dalsze czynności – mówi podkom. Marta Gałuszka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

   Trudno na ten moment określić, co mogło być przyczyną usunięcia gniazda, dlatego też ciężko również mówić o ewentualnym działaniu naprawczym. Dopiero postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Policję przyniesie rozstrzygnięcia w sprawie, pozwoli na podjęcie dalszych kroków i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane