Jednogłośne absolutorium

Autor: 08.06.2017 Nr: 23/2017
Radni udzielili wójtowi Ryszardowi Jędruchowi jednogłośnego absolutorium.
Radni udzielili wójtowi Ryszardowi Jędruchowi jednogłośnego absolutorium.

W środę, 31 maja br. w Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się wyjazdowa, 26. sesja Rady Gminy Tryńcza, podczas której radni m.in. ocenili całoroczną pracę Wójta Gminy Tryńcza, udzielając mu jednogłośnego absolutorium.

Przed głosowaniem radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która poddała ocenie złożone przez Urząd Gminy sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2016 r. RIO pozytywnie zaopiniowała zarówno samo sprawozdanie, jak i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi Ryszardowi Jędruchowi absolutorium. Podobnie pozytywną opinię wyraziły wszystkie komisje Rady Gminy. Decyzja radnych nie była zaskoczeniem, bowiem rokrocznie doceniają oni pracę dobrze zarządzającego gospodarza.

   Podczas obrad podjęto również uchwały m. in. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej czy zatwierdzenia taryf cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rada Gminy Tryńcza pozytywnie przychyliła się do propozycji wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP poprzez Wojewodę Podkarpackiego o nadanie odznaczenia za długoletnią służbę dla Wójta Gminy Tryńcza w uznaniu zasług za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa i społeczności lokalnej.

   Obrady zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów ZS w Gorzycach.

Komentarze
Popularne
Komentowane