Podwójny jubileusz

Autor: 08.06.2017 Nr: 23/2017
Życzenia i pamiątkowy grawerton na ręce dyrektora szkoły złożył burmistrz J. Sołek.
Życzenia i pamiątkowy grawerton na ręce dyrektora szkoły złożył burmistrz J. Sołek.

We wtorek, 30 maja w Pantalowicach odbyły się obchody jubileuszowe z okazji 50-lecia oddania do użytku nowego budynku szkoły oraz 150-lecia istnienia oświaty w tejże miejscowości.

Obchody zainicjowała Msza św. w miejscowym kościele, odprawiona przez proboszcza ks. Krzysztofa Pichura. Po nabożeństwie delegacje uczniów złożyły kwiaty na grobach pracowników oświaty, a następnie zaproszeni goście i społeczność szkoły, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Łopuszki Wielkiej pod przewodnictwem Andrzeja Smyka, udali się do budynku Domu Kultury.

   Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, radni, przedstawiciele oświaty z terenu gminy, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci, panie z KGW oraz młodzież szkolna. Uroczystość zaszczyciła obecnością Janina Haber-Garmińska, córka kierownika szkoły z lat 1945-1969 Józefa Habra oraz jego wnuczki Katarzyna Klechniowska i Magdalena Krajewska.

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. św. Jana Kantego w Pantalowicach Elżbieta Wołoszyn rozpoczęła uroczystość cytując słowa wiersza Adama Asnyka, znakomicie wkomponowujące się w obchody jubileuszu. Poeta przekonuje bowiem, że przeszłość nie umiera, a ludzie mogą czerpać ze spuścizny poprzednich pokoleń. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii powstawania obecnego budynku szkoły.

Powrót do szkoły, to powrót do tego, co w pamięci ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia, ale i jej historii – mówiła E. Wołoszyn. – W tym miejscu musimy pamiętać również o osobach, które należały do ścisłego grona budowniczych szkoły –  wspominała tutaj m.in. nieżyjących już – Ś.P. Władysława Kubickiego, Ś.P. Józefa Habra czy Ś.P. Józefa Żyłę oraz innych zaangażowanych mieszkańców Pantalowic, dziękując za wkład pracy i oddane serce.

   Jubileusz był świętem wspomnień pedagogów, absolwentów i pracowników szkoły, którzy odeszli, ale swoją pracą w sposób szczególny zapisali się na kartach historii placówki.

Z okazji jubileuszu na ręce dyrektora popłynęły życzenia m.in. od burmistrza miasta i gminy Kańczuga Jacka Sołka, wicestarosty przeworskiego Janusza Owsiaka, członka Zarządu Powiatu Przeworskiego Krystyny Sowy, sołtysa Pantalowic Jolanty Kubickiej i radnego Wiesława Dutki. Nie zabrakło wspomnień, którymi chętnie dzielili się absolwenci.

   Wydarzenie uświetnił występ artystyczny uczniów, absolwentów i Zespołu Śpiewaczego „Pantalowiczanie”.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum