Absolutorium dla Zarządu

Autor: 22.06.2017 Nr: 25/2017
– To czwarty rok z rzędu, kiedy powiat nie wziął ani złotówki kredytu, a nawet wypracował nadwyżkę w kwocie prawie 3 mln zł – mówił starosta Zbigniew Kiszka podczas sesji absolutoryjnej.
– To czwarty rok z rzędu, kiedy powiat nie wziął ani złotówki kredytu, a nawet wypracował nadwyżkę w kwocie prawie 3 mln zł – mówił starosta Zbigniew Kiszka podczas sesji absolutoryjnej.

We wtorek, 13 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Przeworskiego, w programie której znalazła się jedna z najważniejszych uchwał w roku budżetowym – udzielenie absolutorium za zrealizowanie budżetu w 2016 roku.

Komisja Rewizyjna, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, nie mieli zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016. Zaplanowane w roku 2016 dochody zostały wykonane w 97,9 procentach, zaś zaplanowane wydatki w 92,9 procentach. Budżet 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 2 mln 946 tys. zł.

Dziękuję za realizację tego budżetu w roku kolejnych oszczędności. To czwarty rok z rzędu, kiedy powiat nie wziął ani złotówki kredytu. Nawet wypracował nadwyżkę w kwocie prawie 3 mln zł, jak też udzielił szpitalowi kredytu w kwocie 1,5 mln zł – mówił starosta przeworski Zbigniew Kiszka. – Rok ubiegły, który rozpoczynaliśmy uchwałą z kwotą 50 mln zł, zamknęliśmy kwotą 56 mln zł, czyli 6 mln zł dodatkowo wpłynęło na konto – między innymi dlatego, że był to pierwszy rok realizacji programów z nowej perspektywy unijnej. Środki wydawane były głównie na drogi. Był to też pierwszy rok inwestycji mostowych, gdzie zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy 6 mostów, w tym 2 mosty przy dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury, odbudowano praktycznie od nowa.

   W imieniu Klubu PiS, głos zabrał przewodniczący Dariusz Łapa.

– To dobrze, że zadłużenie maleje i że mamy środki na spłacanie kredytów, tych, które czekają na nas już w 2018 roku. Będzie to rok największych spłat. Zobowiązań kredytowych z lat poprzednich nigdy nie potępiliśmy, bo wiemy, że zawsze były zaciągane na inwestycje. Myślę, że po informacji udzielonej przez panią skarbnik, że mamy tę nadwyżkę wypracowaną praktycznie już od roku 2015, możemy spać spokojnie. Teraz przygotowujemy się na nową perspektywę. Myślę, że w przyszłym roku już te środki będą do nas wpływać z zewnątrz– mówił D. Łapa. – Jako Klub zagłosujemy za udzieleniem absolutorium, jak to czynimy od samego początku – zawsze dajemy wyraz odpowiedzialnego rządzenia powiatem – podsumował.

Radni jednomyślnie zagłosowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zadłużenie Powiatu Przeworskiego na koniec roku 2016 wynosi 25 mln 950 tys. zł.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum