Pod opieką św. Antoniego

Autor: 22.06.2017 Nr: 25/2017
Pod opieką św. Antoniego

13 czerwca w kościele pw. św. Barbary w Przeworsku odbyła się uroczystość ogłoszenia Św. Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska. Mszy św. przewodniczył Metropolita Przemyski JE. ks. abp Adam Szal, który wygłosił również uroczyste kazanie. Oprawę muzyczną uroczystości sprawowała Orkiestra MOK i Chór Parafialny Św. Barbary.

Procedura ustanowienia św. Antoniego patronem Przeworska ruszyła w marcu 2015 r., kiedy Rada Miasta Przeworska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Antoniego z Padwy patronem miasta Przeworska. Dwa miesiące później Burmistrz Miasta Przeworska zwrócił się do Metropolity Przemyskiego, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika o zatwierdzenie dokonanego wyboru i skierowanie sprawy do Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup zatwierdził dokonany wybór i skierował  list do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, która zajmuje się sprawami ustanawiania patronów. Tutaj dykasteria ustanowiła Św. Antoniego Patronem Miasta.

   Kult Świętego Antoniego w Przeworsku koncentruje się wokół obrazu autorstwa Ojca Franciszka Lekszyckiego. Przed jego wizerunkiem modlił się król Jan III Sobieski. Obecnie wierni licznie gromadzą się przed nim w każdy wtorek, śpiewają „Si quaeris” i wypraszają łaski. W parafii zachowała się księga cudów doznanych za wstawiennictwem św. Antoniego.

 

Historyczny dzień dla przeworszczan

Przygotowania do głównej uroczystości odbywały się od końca maja w przeworskich parafiach, gdzie głoszone były homilie poświęcone kultowi św. Antoniego.

   Główna uroczystość odbyła się 13 czerwca, w dzień, kiedy kościół wspomina św. Antoniego z Padwy. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych województwa, miasta i powiatu, służb mundurowych, duchowieństwo – w tym księża z przeworskich parafii, prezydentowie i burmistrzowie miast objętych patronatem św. Antoniego, poczty sztandarowe, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, prezesi spółek miejskich, stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących w Przeworsku, a także mieszkańcy miasta i okolic. Zaproszonych gości przywitał gwardian klasztoru oo. Bernardynów Kazimierz Kowalski.

Dzień 13 czerwca 2017 zapisze się złotymi zgłoskami nie tylko w kronikach kościoła i klasztoru oo. Bernardynów, ale w historii miasta Przeworska, a przede wszystkim w pamięci i sercach mieszkańców tego podkarpackiego grodu – mówił gwardian klasztoru o. K. Kowalski. Dodał, że Przeworsk staje się drugim po Jaśle na Podkarpaciu i 7 miastem w Polsce, mającym tak znamienitego Patrona.

   Podczas nabożeństwa treść dekretu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. dziekan Zenon Ruchlewicz, a na jego zakończenie akt zawierzenia miasta św. Antoniemu odczytał abp A. Szal. Poświęcone zostały także dwa obrazy przedstawiające Świętego Antoniego z Padwy, które zawisną w gabinecie Burmistrza Miasta Przeworska i Przewodniczącego Rady Miasta. Ci sami, w procesji z darami ofiarowali ornat i trzy stuły. Mają one towarzyszyć liturgii sprawowanej na chwałę Boga i ku czci Świętego Antoniego z Padwy.

   Na zakończenie uroczystości, Gwardian klasztoru przekazał na ręce arcybiskupa prośbę o koronację cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Dołączona do niej została dokumentacja zawierająca owoc pracy specjalnie powołanej komisji.  

   W Dni Świętego Antoniego z Padwy oprócz głównej uroczystości, wpisał się popołudniowy festyn św. Antoniego, który odbył się na Pastewniku z udziałem gwiazdy muzycznej – Eleni.

 

 

  1. Abp Adam Szal przewodniczył Mszy św. i odczytał akt zawierzenia miasta św. Antoniemu z Padwy.
  2. Burmistrz i Przewodniczący RM – w procesji z darami ofiarowali ornat i trzy stuły.
Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum