Debatowali o fenomenie Kresów

Autor: md 06.07.2017 Nr: 27/2017
Od lewej organizatorzy i uczestnicy wydarzenia: Jarosław Orłowski, Waldemar Rataj, Zofia Kostka-Bieńkowska oraz Mateusz Werner.
Od lewej organizatorzy i uczestnicy wydarzenia: Jarosław Orłowski, Waldemar Rataj, Zofia Kostka-Bieńkowska oraz Mateusz Werner.

W środę, 28 czerwca, w Sali Lustrzanej u Attavantich, odbyło się „Spotkanie z dziedzictwem Kresów”, połączone z debatą historyczna zatytułowaną „Wielowymiarowy fenomen Kresów dawnej Rzeczypospolitej”.

„Spotkania z dziedzictwem Kresów” towarzyszą realizacji projektu pod nazwą Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, którego głównym założeniem jest cyfrowe, bezpłatne udostępnienie obiektów i informacji dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej w oparciu o rozproszone zbiory dostępne w instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych.

   Prezentacja założeń realizowanego projektu nie była jedynym celem spotkania. Intencją organizatorów była także popularyzacja aspektów kulturowo-cywilizacyjnego dorobku Kresów oraz stworzenie przestrzeni do swobodnej debaty jego uczestników nad zagadnieniem fenomenu wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.

   Uczestnikami debaty historycznej byli: Zofia Kostka-Bieńkowska z Muzeum Kamienica Orsettich, Artur Dobrucki z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Waldemar Rataj z Akademii Dziedzictwa Kresów. Dyskusja zorientowana była wokół fenomenu Kresów, tematyki miejskiej i jej roli w unikalnym krajobrazie wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, a także wyzwań kultury pamięci, czyli tego, czego uczą nas Kresy.

   Debatę historyczną prowadził i moderował Mateusz Werner, podinspektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

   Celem tego typu spotkań, które odbywają się na terenie całego Podkarpacia, jest m.in. włączenie kolejnych grup i osób prywatnych do współtworzenia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

   Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Podkarpackiego, reprezentowany przez wicemarszałka Bogdana Romaniuka oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, na czele z dyrektorem Jarosławem Orłowskim.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum