Zasil szeregi wolontariuszy!

Autor: md 06.07.2017 Nr: 27/2017

Przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu powstało Lokalne Centrum Wolontariatu. Wszyscy, którym bliskie są cele wolontariatu, czyli bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka bądź całego społeczeństwa, mają szansę już dziś wstąpić w jego szeregi.

Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu zawsze bliska była idea pomocy potrzebującym. Działalność charytatywna prowadzona w tej placówce przebiega wielotorowo i obejmuje szereg działań podejmowanych dla lokalnej społeczności. Tylko w ubiegłym miesiącu wolontariusze pomagali przy organizacji takich wydarzeń jak: Marsz Godności, Piknik „Z bliźnim na majówkę” czy „Jarosławskie Kilometry Dobra”.

   Społeczność szkolna uznała, że najwyższy już czas sformalizować pracę w tym zakresie. Stąd też zrodził się pomysł, aby dołączyć do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, poprzez stworzenie przy ZSSChiO Lokalnego Centrum Wolontariatu. Jego koordynatorami są Monika Cholewa i Małgorzata Jakielaszek. W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 działało w nim już 40 wolontariuszy.

   Organizacja pozarządowa aktywnie promuje wolontariat, jako ważne zjawisko w życiu społecznym, systematycznie powiększa grono uczestników tego ruchu, szkoli i wspiera wolontariuszy oraz dociera do mediów i opinii publicznej, tworząc wokół wolontariatu sprzyjający klimat. Ale przede wszystkim Lokalne Centrum Wolontariatu jest swoistym punktem kontaktowym pomiędzy biorcami, a dawcami wolontariatu.

   Zachęcamy do zgłaszania się do Lokalnego Centrum Wolontariatu wszystkich tych, którzy chcieliby pomagać potrzebującym, ale nie wiedzą, jak tę pomoc zorganizować. Zachęcamy również do nawiązywania kontaktu z wolontariuszami Lokalnego Centrum Wolontariatu osoby prywatne, firmy, fundacje i stowarzyszenia, które szukają młodych ludzi gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy bliźnim.

   Osoby zainteresowane wolontariatem, bądź poszukujące wolontariuszy, w okresie wakacyjnym mogą kontaktować się z Lokalnym Centrum Wolontariatu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (profil ZSSChiO), zaś od 1 września telefonicznie pod numerem telefonu 16 621 64 14 (sekretariat ZSSChiO).

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum