Absolutorium bez wątpliwości

Autor: bk 06.07.2017 Nr: 27/2017
Absolutorium bez wątpliwości
Fot. UG

Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń otrzymał od Rady Gminy absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 r. Radni nie mieli wątpliwości, że Wójtowi należy się pozytywna ocena za jego ubiegłoroczną pracę. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Sesja Rady Gminy Pawłosiów odbyła się w poniedziałek, 26 czerwca. Jej najważniejszą częścią była procedura udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za poprzedni rok Wójtowi Gminy.

   Omawianie tego punktu rozpoczęło się tradycyjnie od przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów, dotyczacych sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. Radni zapoznali się także z informacją dotyczącą stanu mienia komunalnego, jakie jest w posiadaniu samorządu.

   Budżet Gminy Pawłosiów zaplanowano w ubiegłym roku na ok. 27,6 mln zł po stronie dochodowej. Wykonanie przekroczyło 27,1 mln zł co stanowi ok. 98% planu. Wśród wydatków bieżących zakładany na 26,77 mln zł plan wykonany został w ponad 99% (ok. 26,56 mln zł). Wydatki majątkowe wykonane zostały natomiast w kwocie niemal 560 tys. zł, z zaplanowanych ok. 830 tys. zł, co stanowi 67% planu.

   Po stronie wydatkowej ogólne wykonanie wyniosło 25,63 mln zł, z zaplanowanego wcześniej ok. 27,9 mln zł, co stanowi ok. 92%. W tym wydatki bieżące wykonane w 94% (24,54 mln zł z planowanych 26,1 mln zł), a wydatki majątkowe wykonane w 60% (1,1 mln zł z zaplanowanych 1,79 mln zł).

   Biorąc pod uwagę powyższe, radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu wójtowi Mariuszowi Reniowi absolutorium.

   Dziękując radnym Wójt podkreślał, iż wykonanie budżetu to efekt ciężkiej pracy i starań poczynionych nie tylko przez niego samego, ale także cały współpracujący z nim zespół ludzi.

   Dziękował również radnym za odpowiedzialną i mądrą współpracę, która umożliwia rozwój całej Gminie.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum