Co czwarty maturzysta nie zdał matury

Autor: ek 14.07.2017 Nr: 28/2017
Wyniki matur w poszczególnych placówkach.
Wyniki matur w poszczególnych placówkach.

Choć maturzyści mają już wakacje, w piątek 30 czerwca przyszli do szkół, by odebrać świadectwa maturalne. W tym roku egzaminu dojrzałości nie zdał co czwarty maturzysta.

Noc z 29/30 czerwca była bardzo stresująca dla sporej grupy młodych ludzi. W tym bowiem czasie na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone zostały wyniki tegorocznych matur. Serwery doznawały prawdziwego oblężenia. Większość absolwentów od razu chciała, sprawdzić swoje wyniki, lecz byli i tacy którzy poznali je dopiero po odebraniu świadectwa maturalnego.

– Nie bałam się wyników. Wiedziałam, że zdam. Przystąpiłam do matury z pozytywnym nastawieniem, choć wiele osób mówiło mi, że mogę nie zdać. Jestem typem „społecznika” angażowałam się w wiele przedsięwzięć, niekoniecznie związanych z nauką. Na szczęście nasi nauczyciele świetnie nas przygotowali – mówi Klaudia Świętoniowska, absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu, która marzy o pracy w Policji.

   W województwie podkarpackim do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad siedemnaście tysięcy osób. Zdało go ponad trzynaście, co stanowi zaledwie 78 procent.

W powiecie jarosławskim do matury przystąpiło 1151 uczniów. Ogólna zdawalność wyniosła 74 procent, z czego 751 osób stanowili uczniowie liceów, a pozostałe 400 uczniowie techników. Według statystyk egzamin maturalny lepiej napisali uczniowie liceów, choć zdarzały się placówki, w których sytuacja ukształtowała się na odwrotnym poziomie.

– Uczniowie technikum uzyskali dobre wyniki, zaś co do uczniów liceów mieliśmy większe oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o matematykę, to wypadła ona porównywalnie w stosunku do innych przedmiotów – mówi Marta Kurpiel, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia maturzystów stanowiły takie przedmioty jak: język polski, język angielski oraz matematyka.

   Niewiele gorzej wypadli uczniowie powiatu przeworskiego. Tu z kolei ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 72 procent. Wśród 328 zdających, 217 stanowili uczniowie liceów i 111 uczniowie techników. Podobnie jak w powiecie jarosławskim z maturą lepiej poradzili sobie uczniowie liceów.

   Uczniowie, którym „noga” powinęła się tylko z jednego przedmiotu, swego szczęścia będą mogli spróbować jeszcze w sierpniu. Zaś wszyscy pozostali drugą szansę dostaną dopiero za rok. Natomiast ci, którzy egzamin dojrzałości zdali z powodzeniem rozpoczęli walkę o miejsce na wymarzonej uczelni. Uczelnie w regionie rozpoczęły już rekrutację.

Choć znaczna część maturzystów deklaruje chęć podjęcia nauki poza terenem Jarosławia, są i tacy, którzy zdecydowali się na kontynuację nauki na jarosławskiej uczelni.

– Największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ubiegłym roku cieszyły się takie kierunki jak: pielęgniarstwo, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, geodezja i kartografia, jak również informatyka – informuje Magdalena Bojarska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Nowym kierunkiem prowadzonym na tej uczelni jest geodezja i kartografia (II stopień), zaś w trakcie uzyskiwania zgody MNiSW są również takie kierunki jak: hotelarstwo i animacja czasu wolnego, psychologia w nauczaniu i wychowaniu, prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, pedagogika specjalna (studia licencjackie), a także automatyka i elektronika praktyczna oraz inżynieria zarządzania (studia inżynierskie).

 

Komentarze
Najnowsze na Forum