Absolutorium przyznane

Autor: bk 20.07.2017 Nr: 29/2017
Absolutorium przyznane
Fot. arch

Wójt Gminy Wiązownica Marian Ryznar otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 r. Większość radnych zdecydowała o pozytywnej ocenie ubiegłorocznej pracy Gospodarza Gminy.

Sesja absolutoryjna w Gminie Wiązownica miała miejsce 29 czerwca. Uczestniczyło w niej 13 spośród 15 radnych.

Procedurę udzielania absolutorium Marianowi Ryznarowi, wójtowi Gminy rozpoczęli od przyjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii komisji Rady 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania, 4 było przeciwnych.

   Ze sprawozdania wynika, że budżet Gminy zaplanowany po stronie wydatków na kwotę nieco ponad 44,16 mln zł wykonany został w 101 %. Natomiast po stronie wydatków z zaplanowanych blisko 47,1 mln zł, wykonać udało się ok. 92,3 %.

   Następnie rozpoczęło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi. Przed nim radni poznali wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium (jednogłośnie opowiedzieli się za tym wszyscy członkowie komisji), a także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą tego wniosku.

   Ostatecznie 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały przyznającej M. Ryznarowi absolutorium, 2 radnych wstrzymało się, 2 kolejnych było przeciwnych. Tym samym Wójt absolutorium otrzymał.

Komentarze
Popularne
Komentowane