Jednogłośne absolutorium

Autor: bk 20.07.2017 Nr: 29/2017

Sesja absolutroyjna w Gminie Roźwienica odbyła się 30 czerwca. Wszyscy radni opowiedzieli się za udzieleniem Tomaszowi Kotlińskiemu, wójtowi Gminy pozytywnej oceny za wykonanie budżetu w 2016 r.

Budżet Gminy Roźwienica na rok 2016 po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 24,835 mln zł. Wykonany został on w wysokości nieco ponad 25 mln zł, co stanowi ok. 101% planu. Wydatki budżetowe, które zaplanowano na kwotę 24,5 mln zł, wykonano w 98,4%, czyli kwocie nieco ponad 24,1 mln zł. Na inwestycje zaplanowano wstępnie ok. 1,48 mln zł, z czego wykonano ok. 1,46 mln zł, co stanowi 98,7%. Wydatki bieżące wykonano na kwotę niewiele przekraczającą 23 mln zł, wykonano natomiast w wysokości ok. 22,65 mln zł, co stanowi 92,4%.

   Wykonanie, zaplanowanego wcześniej budżetu, stało się podstawą do udzielenia Tomaszowi Kotlińskiemu, wójtowi Gminy Roźwienica absolutorium. Radni po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rady jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przyznania Wójtowi absolutorium, pozytywnie oceniając w ten sposób pracę wykonaną w ubiegłym roku przez Wójta i podległy mu urząd. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum