Dyskusja o Kraszewskiego trwa dalej

Autor: ek 30.07.2017 Nr: 30/2017 1
Wiele osób przybyło na spotkanie z burmistrzem.
Wiele osób przybyło na spotkanie z burmistrzem.

W środę, 19 lipca w Zespole Szkół im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbyło się spotkanie jarosławskiej społeczności z burmistrzem Waldemarem Paluchem. Przedmiotem prowadzonych rozmów była dyskusja na temat remontu ulic Kraszewskiego i Pełkińskiej oraz zagospodarowania terenu Bulwarów nad Sanem.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy rad dzielnic nr I i VI. W czasie jego trwania poruszony został jeden najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich dni, który wciąż wywołuje wiele emocji. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta przedstawili i omówili planowaną koncepcję przebudowy ulic: Kraszewskiego i Pełkińskiej oraz zagospodarowania terenów nad rzeką San. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze szczegółowym planem funkcjonalno-użytkowym oraz wyrazić swoją opinię na dane tematy nie tylko zabierając głos podczas spotkania, ale również wypełniając przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta kwestionariusz.

   Plan przebudowy ulic Kraszewskiego i Pełkińskiej zakłada m. in. poszerzenie jezdni i ustanowienie dodatkowych miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania prostopadłego, zlokalizowanych w pobliżu przychodni, rozbiórkę jednego ze znajdujących się przy ul. Kraszewskiego domów, budowę ronda poprawiającego bezpieczeństwo na danym odcinku, wyznaczenie ścieżki rowerowej, jak również wycinkę 25 drzew, które już w tym momencie stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Szacunkowy koszt inwestycji opiewa na kwotę 12 mln zł. Szansą na zrealizowanie inwestycji mogłoby być dofinansowanie oraz środki pozyskane od partnerów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

   Mieszkańcy chętnie zabierali głos w dyskusji, przekazując wiele cennych uwag do projektu. Spora liczba wypowiadających się osób była przeciwna planowanym zmianom, wskazując na urokliwy charakter tego miejsca.

– Ulica Kraszewskiego pełni funkcję sportowo-rekreacyjną, często widzimy ludzi spacerujących i biegających dlatego nie chcielibyśmy, by ta ulica stała się fragmentem drogi przepustowej, lecz zachowała swój dotychczasowy wygląd. Ponadto znajduje się tam wiele starych kamienic, które mogłyby ucierpieć podczas planowanej inwestycji – zwracała uwagę jedna z mieszkanek.

Obawy mieszkańców dotyczyły również zwiększenia tonażu drogi po remoncie, co sprawi, że będą przejeżdżały tędy duże samochody ciężarowe. Podkreślali także zlokalizowanie szkół i placów zabaw na tych ulicach. Wiele wątpliwości i sprzeciwu pojawiało się również w kwestii planowanego parkingu. Mieszkańcy już teraz zwracają uwagę na złe rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych, kiepską jakość chodników, a także usytuowanie przejścia dla pieszych w miejscu, w którym niewiele osób z niego korzysta.

   Drugim zagadnieniem poruszonym na spotkaniu było zagospodarowanie Bulwarów nad Sanem, gdzie również mieszkańcy przekazali wiele cennych uwag.

– W zasadzie zgodnie zaaprobowano ideę zagospodarowania i przybliżenia miastu terenów nad rzeką. Padły też głosy, aby ponownie przedłożyć te projekty pod głosowanie Rady Miasta Jarosławia – mówi Waldemar Paluch, burmistrz miasta Jarosławia.

    Na pytania mieszkańców odpowiadał Waldemar Paluch, burmistrz Miasta Jarosławia, Magdalena Zarębska-Lorenowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej oraz Robert Bembnowicz, koordynator ds. infrastruktury drogowej w mieście. Swoje stanowisko zaprezentowali również radni obecni na spotkaniu.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum