Polesie motywem przewodnim

Autor: md 11.08.2017 Nr: 32/2017
Tomasz Kuba Kozłowski z warszawskiego Domu Spotkań z Historią zaprezentował przedwojenne zdjęcia ziemi poleskiej i jej mieszkańców.
Tomasz Kuba Kozłowski z warszawskiego Domu Spotkań z Historią zaprezentował przedwojenne zdjęcia ziemi poleskiej i jej mieszkańców.

Za nami pierwsze wydarzenia kulturalne rozpoczynające IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej, którego motywem przewodnim jest Polesie – kraina leżąca obecnie na terenach Białorusi, Ukrainy i Polski.

W czwartek, 3 sierpnia w naszym mieście gościliśmy – po raz kolejny – historyka Tomasza Kubę Kozłowskiego z warszawskiego Domu Spotkań z Historią i – po raz pierwszy w historii – wybitnego białoruskiego reżysera i operatora Iourija Goruliowa – przewodniczącego Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy na Białorusi oraz twórcę Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Chrześcijańskiego Chrześcijańskich Filmów i Programów Telewizyjnych „Magnificat” odbywającego się w Mińsku.

   T. K. Kozłowski zaprezentował w Galerii „Świat Kresów” wystawę fotograficzną zatytułowaną „Polesia czar i gorycz”. Eksponowane zdjęcia pochodzą z lat 20. i 30. XX wieku i przedstawiają przedwojenną ziemię poleską i jej mieszkańców.

   Kolekcjoner i znawca Kresów opowiedział zgromadzonym na wernisażu o tym, dlaczego Polesie inspirowało tak znakomitych polskich fotografików okresu międzywojennego, jak Zofia Chomętowska, Jan Bułhak czy Antoni Wieczorek.

W latach 20. i 30. XX wieku Polesie było jedną z najczęściej fotografowanych krain na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. To zaskakujące, że ziemia, która właściwe nic nie mogła zaoferować – ani wspaniałych zabytków architektury, ani dobrych dróg czy linii kolejowych, ani bogactw naturalnych – przyciągała nie dziesiątki, ale setki fotografów i to nie tylko z II Rzeczypospolitej, ale fotografowali Polesie przybysze z Europy i innych części świata, dlatego, że w sercu tego kontynentu zachował się fragment nienaruszonego krajobrazu, naturalnie płynących rzek, bagien, moczarów, puszcz…taki obszar, którego w urbanizującej się, „cywilizującej” się Europie, już nigdzie nie można było spotkać – zwracał uwagę podczas wernisażu T. K. Kozłowski.

   Drugi z gości IX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej – L. Goruliow – przybył aż z Mińska, aby zapoznać mieszkańców Lubaczowa (gdzie odbywał się Festiwal Dziedzictwa Kresów) oraz Jarosławia ze swoją twórczością. W czwartek, 3 sierpnia w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu został wyświetlony jego film dokumentalny pod tytułem „Księżniczka z Leicą”. Drugi film tego reżysera, tym razem poświęcony postaci ks. Kazimierza Świątka – kardynała Kościoła Katolickiego na Białorusi, został wyświetlony nazajutrz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu.

   Kolejne festiwalowe wydarzenia, których organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, odbędą się już we wrześniu.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum