Jeszcze raz o Kraszewskiego

Autor: bk 11.08.2017 Nr: 32/2017 2
Radny Michał Muzyczka podkreślał, że prace związane z przebudową ul. Kraszewskiego, jaką zaproponował Burmistrz wiązałyby się z intensywnymi pracami ciężkiego sprzętu. Jego zdaniem stanowiłoby to nie tylko dużą uciążliwość dla mieszańców, zagrażałoby takż
Radny Michał Muzyczka podkreślał, że prace związane z przebudową ul. Kraszewskiego, jaką zaproponował Burmistrz wiązałyby się z intensywnymi pracami ciężkiego sprzętu. Jego zdaniem stanowiłoby to nie tylko dużą uciążliwość dla mieszańców, zagrażałoby takż

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w poniedziałek, 31 lipca, nie pozwoliła Burmistrzowi na przeforsowanie projektu uchwały dotyczącego przebudowy ul. Kraszewskiego. Za to części radnych udało się wprowadzić do porządku obrad uchwałę intencyjną dotyczącą remontu tej ulicy. Następnie została ona przyjęta.

Jednym z wiodących tematów nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się w ubiegłym tygodniu była ponownie dyskusja dotycząca planu Waldemara Paluch, burmistrza Jarosławia, przystąpienia miasta do projektu partnerskiego pn. „Dobra droga - lepsza dostępność”, który miał pozwolić na pozyskanie środków zewnętrznych na kompleksową przebudowę ul. Kraszewskiego.

   Na sali obrad ponownie padały argumenty „za” i „przeciw” przebudowie. I choć co do konieczności poprawy stanu ul. Kraszewskiego nikt wątpliwości nie zgłaszał, rozbieżności co do zakresu koniecznych prac były nadal duże.

   Po raz pierwszy w dyskusji pojawił się za to przygotowany przez część radnych projekt uchwały intencyjnej w sprawie koncepcji remontu ul. Kraszewskiego. Projekt będący niejako wyrażeniem stanowiska zgłaszających go radnych, co do tego, jak wg nich powinna wyglądać planowana inwestycja. Zawierał on kilka warunków, koniecznych do spełnienia przy planowaniu i wykonaniu remontu. Mówią one o konieczności konsultacji projektu remontu z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Przemyślu. Radni zapisali także, że w ramach prac nie dojdzie do wyburzenia budynku ul. Kraszewskiego 33 bez zgody wszystkich jego mieszkańców. Zastrzegli również, że nie dojdzie do wycinki drzew przy ul. Kraszewskiego, ani likwidacji przejść dla pieszych i terenów zielonych. Radni chcą także aby na całej długości ulicy wprowadzone zostały ograniczenia tonażu do 3,5 t (z kilkoma wyjątkami) oraz prędkości do 40 km/h.

   Ostatecznie podejmując decyzje dotyczące przyszłości ul. Kraszewskiego większość radnych opowiedziała się przeciw przyjęciu zaproponowanych przez Burmistrza rozwiązań. Przyjęli natomiast uchwałę intencyjną zaproponowaną przez grupę radnych.

Komentarze
Najnowsze na Forum