Protest w obronie Dyrektora

Autor: bk 25.08.2017 Nr: 34/2017
W środę, 16 sierpnia rodzice i mieszkańcy dzielnicy nr 7 pojawili się przed budynkiem Urzędu Miasta. O swoich wątpliwościach i zastrzeżeniach rozmawiali z Dariuszem Traczem, wiceburmistrzem Jarosławia.
W środę, 16 sierpnia rodzice i mieszkańcy dzielnicy nr 7 pojawili się przed budynkiem Urzędu Miasta. O swoich wątpliwościach i zastrzeżeniach rozmawiali z Dariuszem Traczem, wiceburmistrzem Jarosławia.

Rodzice i mieszkańcy Dzielnicy nr 7 ponownie protestowali przeciwko decyzjom Burmistrza w sprawie powołania nowego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Tym razem grupa kilkudziesięciu mieszkańców pojawiła się na jarosławskim Rynku, gdzie przed budynkiem Ratusza mieszkańcy rozmawiali z wiceburmistrzem Dariuszem Traczem.

– Jest wspaniałym Dyrektorem. Bardzo dba o szkołę i nasze dzieci. Nie zgodzimy się na usunięcie go w taki sposób – skarżyli się mieszkańcy dzielnicy nr 7 i rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu.

– Procedura miała być przejrzysta i nie budząca wątpliwości. Jak to się ma do nierozstrzygnięcia konkursu i przywiezienia nowej Dyrektor w teczce? – pytali zdenerwowani.

   Rodzice podkreślali po raz kolejny, że czują się oszukani i rozczarowani. A ich zdaniem odsuwanie ze stanowiska człowieka o tak dużym doświadczeniu i zaangażowaniu, jak dotychczasowy Dyrektor to duży błąd. Mieszkańcy pytali także o powody takiego działania, zastanawiając się dlaczego przy podejmowaniu decyzji zapomniano o dobru dzieci.

   Pod nieobecność burmistrza Waldemara Palucha z mieszkańcami spotkał się Dariusz Tracz, jego zastępca. Kilkukrotnie zapraszał on protestujących, aby weszli do budynku Urzędu Miasta, jednak bezskutecznie. Rozmowa odbyła się więc przed budynkiem ratusza.

   Wiceburmistrz wyjaśniał szczegóły dotyczące procedury konkursowej. Podkreślał również, że dyrektor Zenon Skrzypek nie został odwołany z funkcji dyrektora, a jedynie upłynęła kadencja, na jaką wybrany został Dyrektor.

– Po upływie kadencji dyrektora szkoły podstawowej nr 7, na początku czerwca br. został przeprowadzony konkurs na to stanowisko – mówił D. Tracz. Dodawał, iż do konkursu stanął tylko jeden kandydat, czyli dotychczasowy dyrektor.

– Złożona oferta nie spełniła wymogów określonych w ustawie oraz rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek – dodawał. Z tego względu konkursu nie rozstrzygnięto.

   D. Tracz podkreślał, także że Burmistrz może powierzyć funkcję dyrektora kandydatowi startującemu w konkursie, nawet jeśli był jedynym kandydatem, ale przepisy prawa nie narzucają mu takiego wymogu. Wyjaśniał również, że przed podjęciem decyzji Waldemar Paluch odbył rozmowę z dotychczasowym Dyrektorem.

– Jej przebieg nie dał mu podstaw do powierzenia Panu Zenonowi Skrzypkowi funkcji dyrektora na kolejną kadencję – mówił Wiceburmistrz. Zaznaczając, że nowy dyrektor wybrany został w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

– Pani mgr Elżbieta Pityńska-Korab spełnia wszystkie kryteria wymagane do objęcia tego stanowiska. Jest doświadczonym pedagogiem. Posiada ponad 31-letnie doświadczenie zawodowe – podkreślał D. Tracz. Dodając, że obecnie trwa proces opiniowania powierzonej funkcji i po uzgodnieniach z kuratorium nastąpi ostateczne, formalne powierzenie obowiązków.

   Zastępca Burmistrza podkreślał także po raz kolejny, że decyzje dotyczące obsadzenia funkcji dyrektora nie mają żadnego związku z kwestią utrzymania funkcjonowania placówki. A SP nr 7 będzie istnieć i rozwijać się, jako szkoła 8-klasowa.

– Zaświadczenie lekarskie, jakie przedstawił pan Skrzypek wystawione zostało przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. Nie zostało co prawda wystawione na druku medycyny pracy, ale ustawa oświatowa tego nie wymaga – odpowiadali mieszkańcy. Zwracali również uwagę na fakt, że dotychczasowy Dyrektor przygotował wiele projektów, które w niedługim czasie mają być realizowane.

– Teraz ktoś inny będzie korzystał ze skutecznej pracy, jaką wykonał pan Skrzypek – mówili. Podkreślali, że nowa osoba przychodzi „na gotowe”.

–Burmistrz jest świadom, że część rodziców czuje się zaniepokojona zmianami, jednak będąc odpowiedzialnym za funkcjonowanie szkoły w perspektywie dzisiejszej, ale też tej długofalowej, musi podejmować trudne decyzje. To burmistrz jako organ prowadzący odpowiada za stan i rozwój szkół i jest z niego rozliczany, musi więc również brać na siebie niełatwe decyzje personalne – podsumował D. Tracz.

   Wyjaśnienia Wicebrumistrza nie usatysfakcjonowały mieszkańców, którzy podkreślali, że gdyby wybór dyrektora odbył się w sposób przejrzysty i transparentny to nie protestowaliby. Ich zdaniem tak się jednak nie stało. Zapowiedzieli, więc dalsze działania mające na celu obronę dotychczasowego Dyrektora.

Komentarze
Popularne
Komentowane