Zgubiłeś coś? Zajrzyj do Biura Rzeczy Znalezionych!

Autor: md 01.09.2017 Nr: 35/2017
Informacje na temat znalezionych rzeczy umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń, którą prezentuje Jolanta Michalicha, inspektor Wydziału O
Informacje na temat znalezionych rzeczy umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przeworskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń, którą prezentuje Jolanta Michalicha, inspektor Wydziału O

Telefony komórkowe, portfele, pieniądze, klucze do samochodów lub mieszkań – to rzeczy, które najczęściej gubią mieszkańcy powiatu przeworskiego i jarosławskiego. Spora część zgub trafia do specjalnych biur, w których przedmioty oczekują na właścicieli.

Niewielu mieszkańców wie o tym, że w Przeworsku i Jarosławiu są miejsca, do których można oddać znalezione przedmioty czy też znaleźć swoje zguby.

   Biura Rzeczy Znalezionych, funkcjonujące przy Starostwach Powiatowych w Przeworsku i Jarosławiu, przyjmują zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu, przechowują rzeczy znalezione na terenie powiatu, udzielają informacji osobom poszukującym zagubionych rzeczy oraz wydają rzeczy osobom upoważnionym do ich odbioru.

   Do Biura Rzeczy Znalezionych najczęściej zgłaszają się osoby, które znalazły jakąś rzecz i nie wiedzą, kto jest jej właścicielem.

Do Biura Rzeczy Znalezionych można przekazać rzeczy porzucone bez zamiaru wyzbycia się własności; pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej, a także inne dokumenty oraz rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt, dokumenty lub ekwipunek wojskowy – wyjaśnia Stanisław Sopel, sekretarz powiatu jarosławskiego. Podkreśla on jednocześnie, że znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia (broń, amunicja, materiały wybuchowe) lub dowodu osobistego czy paszportu, powinien niezwłocznie przekazać rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej policji. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – znalazca powinien zawiadomić o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

   W jaki sposób przekazać czyjąś zgubę do jednego z Biur Rzeczy Znalezionych?

Przyjęcie rzeczy odbywa się na podstawie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, na którego okoliczność sporządza się protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje – tłumaczy S. Sopel.

   Do Biur Rzeczy Znalezionych w Przeworsku i Jarosławiu najczęściej trafiają przedmioty o małej wartości, jak na przykład telefony komórkowe, portfele, pieniądze, klucze do samochodów lub mieszkań, torby podróżne czy też rowery.

   Zdarzają się jednak przypadki znalezienia wartościowych przedmiotów. Jeżeli chodzi o Biuro Rzeczy Znalezionych w Przeworsku to taka sytuacja dotyczyła m.in. laptopa oraz męskiej teczki z telefonem komórkowym. W obydwu przypadkach w tym samym dniu udało się ustalić, kto jest właścicielem przedmiotów.

Jeżeli jest taka możliwość, podejmowane są różne kroki w celu odnalezienia właściciela rzeczy. Czasem numer telefonu zapisany na kartce znalezionej wraz z rzeczą umożliwia zidentyfikowanie i odnalezienie właściciela – wyjaśnia Jolanta Michalicha, inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

   W ewidencjach doszukać się można także prawdziwych „perełek”, jak na przykład znalezisko z lat 30. XX wieku (karty ewidencyjne żołnierzy Wojska Polskiego służących w 24 Dywizji Piechoty w tym ołowiane plomby), które zostało odnalezione na terenie opactwa pobenedyktyńskiego i przekazane do Biura Rzecz Znalezionych w Jarosławiu, skąd zabezpieczone przez rzeszowski odział Instytutu Pamięci Narodowej znalezisko trafiło do Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

   W tej chwili w Biurze Rzeczy Znalezionych w Przeworsku znajduje się 16 przedmiotów, zaś w Jarosławiu 55.

   Aby odzyskać zagubiony przedmiot trzeba jeszcze przed jego obejrzeniem udowodnić, że jest on naszą własnością, a w dalszej kolejności wnieść opłatę za przechowywanie.

  Wiele ze zdeponowanych przedmiotów nie jest odbieranych przez właścicieli. Co zatem dzieje się z rzeczami, po które nikt się nie zgłosił?

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom – informuje S. Sopel. – Jeżeli jednak rzecz została przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Biuro Rzeczy Znalezionych terminie – dodaje.

   Warto mieć na uwadze, że nie każda znaleziona rzecz zostanie przyjęta do Biura Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej; rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, a także zabytków archeologicznych – mówi S. Sopel.

   Jak zaznacza J. Michalicha, na tę okoliczność również sporządzany jest dokument stwierdzający odmowę przyjęcia przedmiotu.

   Zachęcając Czytelników, którzy coś zgubili, do odwiedzenia tych miejsc przypominamy, że przeworskie Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w na II piętrze (pok. nr 210) Starostwa Powiatowego w Przeworsku (Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich) i jest czynne od poniedziałku d piątku w godz. od 7.30 do 15.30, zaś jarosławskie Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się na parterze (pok. nr 2) Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (Referat Administracji i Informatyki) i działa w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 13.00.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum