Protestujący wygrali. Będzie konkurs na dyrektora SP 7

Autor: bk 01.09.2017 Nr: 35/2017
Obradom nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przysłuchiwali się rodzice dzieci uczęszczających do SP 7 i mieszkańcy dzielnicy nr 7.
Obradom nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przysłuchiwali się rodzice dzieci uczęszczających do SP 7 i mieszkańcy dzielnicy nr 7.

Kolejne wydarzenia w sprawie dotyczącej powołania nowego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu sprawiły, że burmistrz Waldemar Paluch przerwał urlop. Pojawił się w urzędzie i podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Fala protestów rodziców dzieci uczęszczających do SP 7 i mieszkańców dzielnicy nr 7 sprawiła, że sprawa obsadzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu stała się kolejnym gorącym tematem w Jarosławiu.

   Do protestujących mieszkańców dołączyli radni Rady Miasta Jarosławia. Na środę, 23 sierpnia zwołali oni nadzwyczajną sesję, której jedynym tematem była uchwała „w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie sytuacji związanej z powołaniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu oraz apelu do Burmistrza Miasta Jarosławia”.

   Podczas obrad radni przedstawili stanowisko Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, w którym przewodnicząca Komisji Jadwiga Piątek apelowała do Burmistrza o powierzenie stanowiska dyrektora SP 7 Zenonowi Skrzypkowi, dotychczasowemu dyrektorowi placówki. Podkreślając, że jest to efekt pism skierowanych do Komisji przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną SP 7. Prośbę uzasadniając wieloletnim doświadczeniem, kompetencjami oraz zaangażowaniem dotychczasowego Dyrektora, który kieruje placówką od kilkunastu lat.

   Radni kierowali do Burmistrza wiele pytań dotyczących sprawy powołania dyrektora SP 7. Dopytywali m.in. o szczegóły nierozstrzygniętego konkursu na to stanowisko, w którym jedynym kandydatem był Z. Skrzypek.

   Na ich pytania odpowiadać starał się Dariusz Tracz, zastępca Burmistrza ds. infrastruktury społecznej.

 

Stanowisko Rady Miasta

   Po gorącej dyskusji Rada przyjęła uchwałę „w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie sytuacji związanej z powołaniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu oraz apelu do Burmistrza Miasta Jarosławia”. Wyrażając w niej „poparcie dla Mieszkańców domagających się przejrzystości w powoływaniu osób na kierownicze stanowiska w Mieście Jarosławiu, a w szczególności stosowania trybu konkursowego do obsadzania stanowisk dyrektorów placówek oświatowych”.

   W uchwale zapisano również, skierowany do Burmistrza apel:

„W związku z faktem zaniechania zorganizowania ponownego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu oraz brakiem możliwości przeprowadzenia takiej procedury przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, Rada Miasta Jarosławia apeluje do Burmistrza Miasta Jarosławia o wysłuchanie głosu Mieszkańców i powierzenie tej funkcji Panu mgr Zenonowi Skrzypek – dotychczasowemu wieloletniemu dyrektorowi tej placówki, który sprawdził się już na tym stanowisku, wzorowo prowadząc Szkołę, będącą również jedyną instytucją kulturalną i społeczną dla Mieszkańców w tej części Miasta”.

 

Przerwany urlop Burmistrza

Wydarzenia związane z powołaniem nowego dyrektora SP 7 sprawiły, że Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia zdecydował się przerwać urlop i wrócić wcześniej do pracy.

– Zdarza się, że sprawy ważne i pilne nakazują przerwać urlop i tak właśnie stało się u mnie w ostatnich dniach – podkreślał Burmistrz. Wyjaśniając, że przed urlopem, w związku z nierozstrzygniętym z powodów formalnych (wywołująca kontrowersje kwestia nieodpowiedniego zaświadczenia lekarskiego) konkursu na stanowisko dyrektora SP 7, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaproponował Elżbiecie Pityńskiej-Korab objęcie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7.

– Sprawa ta wywołała jednak sprzeciw rodziców i środowiska szkoły. W następstwie dalszych wydarzeń Pani Elżbieta Pityńska-Korab w dniu 23.08.2017 r., kierując się dobrem dzieci, wychowanków szkoły nr 7, skierowała do mnie pismo z decyzją o rezygnacji z zaproponowanej jej funkcji – wyjaśniał Burmistrz. – Rozumiejąc, że bez zaufania i współpracy ze strony środowiska szkoły, skuteczna praca na rzecz młodzieży nie jest możliwa, postanowiłem, że rozpisany zostanie kolejny konkurs na to stanowisko, zaś do czasu jego rozstrzygnięcia zaproponuję kierowanie szkołą dotychczasowemu dyrektorowi Panu Zenonowi Skrzypkowi – dodawał.

   W. Paluch podkreślał także, że najważniejsze w tej sprawie jest dobro dzieci i młodzieży uczęszczającej do SP 7, w której rok szkolny musi rozpocząć się normalnie.

   W piątek, 25 sierpnia podczas konferencji prasowej Burmistrz przyznał, że choć postanowił zaproponować kierowanie szkołą Z. Skrzypkowi (do czasu rozstrzygnięcia konkursu), nie rozmawiał o tej propozycji z samym zainteresowanym.

   Nie wiadomo więc czy na takie rozwiązanie zgodzi się dotychczasowy dyrektor.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum