750 tys. zł do dyspozycji mieszkańców

Autor: md 08.09.2017 Nr: 36/2017
Park wspinaczkowy w Ogródku Jordanowskim przy Parku im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu jest jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia.
Park wspinaczkowy w Ogródku Jordanowskim przy Parku im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu jest jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia.

Do 750 tys. zł wzrosła pula pieniędzy do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. To o 150 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji. Społeczników ucieszy także rozszerzenie wachlarza zadań. Od teraz można zgłaszać nie tylko zadania inwestycyjne, ale też działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin, aktywizowania i integrowanie lokalnej społeczności oraz wspierania zdrowego stylu życia.

Choć jeszcze nie zrealizowano wszystkich sześciu zadań wybranych w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, władze miasta czekają już na kolejne propozycje mieszkańców, z których część pojawi się w przestrzeni miejskiej w 2018 roku.

   Jedną ze zmian w tegorocznym regulaminie jest możliwość zgłaszania nie tylko zadań inwestycyjnych, takich jak budowy, remonty czy modernizacje, ale też działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin, aktywizowania i integrowania lokalnej społeczności oraz wspierania zdrowego stylu życia.

   W tym roku inicjatywy do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w trzech kategoriach: kategoria A – projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 tys. zł (środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 450 tys. zł), kategoria B – projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 tys. zł (środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 tys. zł) oraz kategoria C – projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 tys. zł (środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 100 tys. zł).

   Zwiększona została również pula pieniędzy do wydania z 600 do 750 tys. zł.

Zdecydowałem o zwiększeniu kwoty do 750 tys. zł na inicjatywy obywatelskie, podziale środków na trzy kategorie oraz rozszerzeniu wachlarza zadań. Mam nadzieję, że jarosławianie w jeszcze większym stopniu skorzystają z tego narzędzia, zgłoszą więcej ciekawych i nieszablonowych pomysłów, których realizacja będzie mogła zmienić Jarosław na lepsze. Naprawdę warto wziąć sprawy w swoje ręce, realnie włączać się w proces zarządzania miastem i współdecydowania o budżecie – zachęca burmistrz Waldemar Paluch.

   Projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Jarosławia, który uzyska poparcie innych pięciu osób, a także organizacje pozarządowe. Zgłoszeń należy dokonywać na

specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta, jak również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz recepcji Hotelu Turkus. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta lub odesłać pocztą. Inicjatywę można też zgłosić przez Internet. Termin zgłoszenia projektu upływa 19 września.

   Już 27 września poznamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania, jak i tych odrzuconych. Jeszcze tego samego dnia rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 16 października. Projekty przeznaczone do realizacji zostaną ogłoszone 25 października.

   Dla przypomnienia, Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia został wprowadzony 17 czerwca 2014 roku. Wówczas wpłynęły 33 inicjatywy, z których 11 zostało dopuszczonych do głosowania. Mieszkańcy wybrali do realizacji trzy zadania: remont stadionu JKS, remont ul. Solskiego oraz II etap budowy placu zabaw przy ul. Orkana.

   W 2015 roku wpłynęło 31 inicjatyw, z których 21 zostało dopuszczonych do głosowania. Największe poparcie mieszkańców zdobyła budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i parku wspinaczkowego w Ogródku Jordanowskim oraz II etap modernizacji stadionu JKS.

   W 2016 roku, po raz pierwszy od wprowadzenia trzy lata temu budżetu partycypacyjnego w naszym mieście, nie było konieczne głosowanie. Sześć inwestycji, które otrzymały pozytywną opinię, zmieści się w łącznej kwocie 600 tys. zł przeznaczonej na ten cel. Wśród zadań przeznaczonych do realizacji znalazła się przebudowa ul. Drużynieckiej, modernizacja stadionu JKS, remont fontanny na os. 1000-lecia, ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy SP nr 7, zagospodarowanie placu przed budynkiem SP nr 9 oraz modernizacja oświetlenia i doposażenie w ławki i kosze na śmieci Alei Kasztanowej na os. Pułaskiego.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum