Dyrektor wrócił

Autor: bk 08.09.2017 Nr: 36/2017
Sprawa obsadzenia stanowiska dyrektora SP 7 wywołała spore emocje i stanowczą reakcję rodziców i mieszkańców dzielnicy nr 7.
Sprawa obsadzenia stanowiska dyrektora SP 7 wywołała spore emocje i stanowczą reakcję rodziców i mieszkańców dzielnicy nr 7.

Zenon Skrzypek znów pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Burmistrz powierzył mu obowiązki do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który wyłoni osobę, która pokieruje placówką przez następną kadencję.

O kontrowersjach i protestach mieszkańców związanych z planami obsadzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu pisaliśmy kilkakrotnie.

  Rodzice uczniów szkoły i mieszkańcy dzielnicy nr 7 nie kryli swojego niezadowolenia z decyzji, jakie burmistrz Waldemar Paluch podejmował w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły. Ich wątpliwości dotyczyły zarówno wykluczenia z konkursu dotychczasowego dyrektora Zenona Skrzypka, jak i próby powołania nowego dyrektora. Pod nieobecność Burmistrza, jego zastępca Dariusz Tracz wyjaśniał, że złożone przez Z. Skrzypka dokumenty nie spełniały wymogów określonych w przepisach.

   Protestujących, jak i radnych Rady Miasta Jarosławia nie przekonywała taka argumentacja. Apelowali oni również o przeprowadzenie nowego konkursu, a nie powoływanie nowego dyrektora w innej formule.

   Ostatecznie napięta sytuacja skłoniła burmistrza W. Palucha do przerwania urlopu i podjęcia kolejnych decyzji dotyczących obsadzenia stanowiska dyrektora SP 7.

   Podczas zorganizowanej w piątek, 25 sierpnia konferencji prasowej Burmistrz poinformował, że rozwój wydarzeń związanych ze sprawą spowodował, iż Elżbieta Pityńska-Korab, która miała objąć stanowisko dyrektora SP7 zrezygnowała z zaproponowanej funkcji.

   W. Paluch informował również, że odbędzie się nowy konkurs. Jak obecnie podaje Urząd Miasta, drugi konkurs ogłoszony ma zostać w pierwszych dniach września.

   Kilka dni temu Burmistrz poinformował także, że podczas rozmowy Z. Skrzypek przyjął jego propozycję kierowania placówką do czasu rozstrzygnięcia drugiego konkursu.

­– Pozwala to na rozpisanie i przeprowadzenie zgodnie z przepisami i procedurami konkursu, bez zakłócania zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tym samym Szkoła Podstawowa nr 7 - dzieci, młodzież, nauczyciele, w nowej 8-klasowej formule, od 4 września będą mogli przystąpić do codziennych szkolnych obowiązków – pisał na jednym z portali społecznościowych W. Paluch.

   Oczywiście w nowym konkursie udział wziąć będzie mógł także Z. Skrzypek, niewykluczone więc, że pozostanie on na stanowisku dyrektora SP 7.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum