Miliony dla samorządów

Autor: 08.09.2017 Nr: 36/2017 1
Burmistrz Leszek Kisiel podczas sesji poinformował o korzystnym wyniku dla złożonego przez Gminę Miejską Przeworsk wniosku dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
Burmistrz Leszek Kisiel podczas sesji poinformował o korzystnym wyniku dla złożonego przez Gminę Miejską Przeworsk wniosku dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Gmina Jawornik Polski jako lider projektu wraz z gminami partnerskimi oraz Miasto Przeworsk z gminą partnerską Błażowa znalazły się na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zajmując odpowiednio 2 i 7 miejsce, na 14 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego opublikował listę 69 rozpatrzonych wniosków wraz z punktacją z wyników oceny merytorycznej uzyskaną przez poszczególne wnioski. Wspólny wniosek Gminy Jawornik Polski wraz z gminą Hyżne i gminą Żołynia otrzymał 92,5 pkt., co uplasowało go na wysokim, drugim miejscu spośród 69 złożonych wniosków. Projekt opiewa tutaj na 12,9 mln zł, a dofinansowanie to 9,9 mln zł.

   Miasto Przeworsk złożyło wniosek o dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Błażowa, otrzymując łącznie 85,63 pkt. i zajęło siódme miejsce. Liderem projektu jest Gmina Miejska Przeworsk, która zapewni przygotowanie, realizację i koordynację całego projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 409 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 418 sztuk instalacji solarnych oraz 116 kotłów na biomasę (pellet) na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa, w tym na terenie Przeworska 134 sztuki instalacji paneli fotowoltaicznych, 208 sztuk instalacji solarnych oraz 32 kotły na biomasę – poinformował burmistrz Przeworska Leszek Kisiel. – Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospodarstw domowych, w tym 303 gospodarstwa z terenu Przeworska.

   Całkowita wartość projektu wynosi 12,8 mln zł, w tym 4,9 mln zł dla Przeworska. Wartość dofinansowania wynosi 9,9 mln zł, w tym dla Przeworska 3,8 mln zł.

Jeszcze w tym roku wybrani zostaną wykonawcy instalacji i inspektorzy nadzoru oraz podpisane zostaną umowy z mieszkańcami. Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 r.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane