Małżeństwa na medal

Autor: md 14.09.2017 Nr: 37/2017
W zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, przeżyli w związku małżeńskim 50 i więcej lat.
W zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, przeżyli w związku małżeńskim 50 i więcej lat.

„I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę, aż do śmierci...” – od tych słów, wypowiedzianych przed ołtarzem, pary rozpoczynają wspólne życie małżeńskie. Przysięgi dotrzymuje tylko część z nich. Wśród tych najwytrwalszych znalazło się 19 małżeństw z Jarosławia i okolic. W 2017 roku 3 z nich obchodzą Diamentowe, zaś 16 Złote Gody.

Zarówno 60, jak i 50 wspólnie przeżytych lat, to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia istoty związku małżeńskiego...a przy tym okazja do szczególnego świętowania.

   We wtorek, 5 września w Sali Lustrzanej u Attavantich odbyło się uroczyste dekorowanie Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP. Odebrało je osobiście 18 małżeństw (w tym jednej jubilat w imieniu swoim i małżonki).

   Diamentowe Gody świętowały małżeństwa, które stanęły na ślubnym kobiercu 60 lat temu. Medale odebrali: Stefania i Franciszek Drysiowie z Leżachowa Osady, Aniela i Józef Kołodziejczykowie z Jarosławia oraz Halina i Stanisław Potoczni z Jarosławia.

   Złote Gody, które przypadają w 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, świętowali: Krystyna i Józef Ćwikowie z Jarosławia, Halina i Anatol Drągowie z Jarosławia, Halina i Roman Fedanowie z Jarosławia, Zdzisława i Stanisław Jazieniccy z Jarosławia, Marta i Bronisław Kipczakowie z Jarosławia, Karolina i Stanisław Kępczyńscy z Jarosławia, Alina i Wiesław Kołodziejowie z Jarosławia, Janina i Józef Lejowie z Jarosławia, Stanisława i Tadeusz Liszkowie z Surochowa, Zofia i Jan Łanioszowie z Jarosławia, Janina i Stanisław Machałowie z Jarosławia, Helena i Kazimierz Nowosiadowie z Jarosławia, Alicja i Jacek Parzniewscy z Jarosławia, Michalina i Stanisław Przystaszowie z Jarosławia oraz Zofia i Stanisław Świerkowie z Jarosławia. Elżbieta i Jan Pikułowie, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości, otrzymają zasłużone odznaczenia w późniejszym terminie.

  Uroczyste udekorowanie Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Dariusza Tracza – zastępcę burmistrza miasta Jarosławia odbyło się w obecności Barbary Bąk – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu i jej zastępcy Teresy Olesek oraz Heleny Odorowskiej – kierownika referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jarosław.

   W imieniu odznaczonych małżeństw głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan, który w tym roku świętuje dwa ważne jubileusze – 50-lecie małżeństwa i 60-lecie pracy zawodowej. W swoim przemówieniu zwracał uwagę, że 50 lat, to nie tylko sama data, lecz przestrzeń, czas, który płynął.

Tak nam to zeszło. Mamy dokonania organizacyjne, inwestycyjne, wychowawcze, edukacyjne – głębokie przeżycia, które towarzyszą każdemu człowiekowi. (...) I pomyślmy, że to, co dziś przeżywamy, to jest to samo, co 50 lat temu. Nic innego – podkreślał, wywołując łzy wzruszenia u niejednego uczestnika uroczystości.

   Dla jubilatów i ich rodzin wystąpiły solistki Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu – Natalia Gral i Aldona Mikoś. Nie zabrakło także kwiatów, upominków, szampana oraz pamiątkowej fotografii wszystkich uczestników uroczystości.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum