Dołącz do zbiórki muzealiów!

Autor: md 14.09.2017 Nr: 37/2017
Tak prezentuje się logo warszawskiego Muzeum Historii Polski, które jest inicjatorem ogólnoświatowej społecznej zbiórki pamiątek historycznych pod hasłem „Małe Wielkie Historie”.
Tak prezentuje się logo warszawskiego Muzeum Historii Polski, które jest inicjatorem ogólnoświatowej społecznej zbiórki pamiątek historycznych pod hasłem „Małe Wielkie Historie”.

Mieszkańcy powiatów jarosławskiego i przeworskiego, którzy nie chcą, aby ich zbiory lub pamiątki rodzinne uległy zniszczeniu czy zapomnieniu, mogą przekazać je do warszawskiego Muzeum Historii Polski. Muzealnicy poszukują archiwaliów, fotografii i przedmiotów gabarytowych, które będą ilustrować historię całego kraju na przestrzeni wieków.

W inwentarzu warszawskiego Muzeum Historii Polski zarejestrowanych jest już blisko 22 tys. muzealiów, a za sprawą prowadzonej od przeszło roku ogólnoświatowej społecznej zbiórki pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” pozyskano prawie 5,5 tys. nowych obiektów. Dużą część darowizn stanowią książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty, takie jak rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Jednymi z najstarszych podarowanych obiektów są średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w. i XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r. Równie cenne z punktu widzenia historii są także przedmioty XIX-wieczne oraz z przełomu XIX i XX w., a wśród nich XIX-wieczna konsola ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej czy zbiory fotografii dokumentujących rozmaite wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80-tych XX w. Kolekcja Muzeum Historii Polski wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio.

   Gromadzenie pamiątek historycznych wciąż trwa. Muzealnicy czekają na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie i wartość mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 r., jak i 1989 r. Przekazać można także przedmioty codziennego użytku, fotografie, pocztówki, dokumenty, listy i pamiętniki, prasę – a także elementy ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowe urządzenia, meble oraz wyroby rzemieślnicze i artystyczne świadczące o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

   Ofiarowane przedmioty wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część z nich trafi na wystawę stałą, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

   Potencjalni darczyńcy z powiatów jarosławskiego i przeworskiego mogą zgłaszać się do Muzeum Historii Polski osobiście, telefonicznie (22 211 90 29, 22 211 90 48) bądź mailowo (pamiątki@muzhp.pl) do 11 listopada 2018 roku.

Komentarze
Popularne
Komentowane