Będzie nas coraz mniej

Autor: ek 22.09.2017 Nr: 38/2017
Będzie nas coraz mniej

Z 10 największych miast Podkarpacia jedynie Rzeszów na przestrzeni ostatnich lat zanotował wzrost liczby ludności. W Jarosławiu liczba ludności na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat zmniejszyła się o ponad dwa tysiące osób.

Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 nie jest zbyt optymistyczna dla całego Podkarpacia. Znaczący wzrost liczby ludności w skali całego kraju odnotuje Rzeszów. Natomiast w Jarosławiu podobnie jaki i w Przeworsku prognozuje się spadek liczby ludności. W roku 2017 w Jarosławiu odnotowano  37 936 mieszkańców. Zaś według danych szacunkowych w roku 2025 liczba ta wyniesie 35,4 tys., a w 2030 zaledwie 33,6 tys. Podobnie rzecz się ma w Przeworsku. W roku 2017 odnotowano 15 460 mieszkańców, zaś do roku 2025 liczba ta zmaleje do 14,8 tys., a w 2030 roku wyniesie 14,2 tys. Z kolei Radymno zamieszkuje teraz 5330 osób, zaś za osiem lat liczba ta zmaleje do blisko 5 tys., a za kolejne pięć lat spadnie do 4,9 tys.

– Przy tworzeniu prognozy wzięto pod uwagę następujące czynniki: dzietność, w tym liczbę urodzeń żywych, umieralność oraz migracje ludności. Nie uwzględniono ewentualnych zmian administracyjnych w powierzchniach geograficznych poszczególnych jednostek – informuje Marek Tomczyk z Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych.

 

W kilku gminach wzrośnie liczba mieszkańców

 Według prognozy opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w trzech gminach powiatu jarosławskiego nastąpi wzrost liczby ludności. Będzie to gmina Jarosław, gmina Pawłosiów oraz gmina Wiązownica. Zaś w powiecie przeworskim nieznaczny wzrost liczby ludności szacuje się w gminie Tryńcza oraz gminie Sieniawa.

 

Miasta podejmują działania zapobiegające zmniejszaniu się liczby ludności

 Działania podejmowane w Radymnie w celu zapobiegania zjawisku wyludniania się tego terenu koncertują się wokół poprawy warunków życia mieszkańców poprzez inwestycje w

infrastrukturę komunalną oraz estetykę miasta. W Jarosławiu również czynione są starania, by stał on się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do zamieszkania.

– Są to kompleksowe działania w zakresie promowania terenów inwestycyjnych (na ul. Krakowskiej na działkach miejskich utworzona jest już strefa ekonomiczna i aktywnie poszukujemy inwestorów). Bardzo zależy nam na zwiększeniu liczby miejsc pracy, dbamy więc o dynamiczny rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej np. rozpoczęta właśnie ważna inwestycja w dzielnicy Garbarze, która na pewno ułatwi inwestorom lokowanie swoich firm na tym terenie – informuje Wiesław Pierożek, zastępca burmistrza Miasta Jarosławia.

Do atutów zalicza się poprawiającą się infrastrukturę drogową, inwestycje w sieć szkół i przedszkoli miejskich oraz coraz atrakcyjniejszą ofertę kulturalną – rozwój jarosławskich jarmarków, wzbogacenie imprez miejskich, organizację wydarzeń na większą skalę, skuteczną promocję miasta jako atrakcyjnego turystycznie.

– Wszystkie te działania prowadzone na naprawdę imponującą skalę, muszą zaprocentować. Jestem pewien, że Jarosław w najbliższym czasie zyska uznanie mieszkańców, jako miejsce przyjazne i warte tego, by się tu osiedlić. Nasze działania w wymienionych wyżej obszarach są niezbędne zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy nie tylko muszą mieć zapewnione miejsce pracy, ale także dostępną, nowoczesną infrastrukturę i dobrze zagospodarowaną przestrzeń miejską – dodaje W. Pirożek.

   Wiadomo, że aby zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, trzeba dysponować odpowiednio dużym budżetem, dlatego zarówno miasta jak i gminy, zabiegają o jak największe pozyskanie środków zewnętrznych.

 

POWIAT JAROSŁAWSKI

ROK

2017

2025

2030

JAROSŁAW

37 936

35 419

33 610

JAROSŁAW (gm. Wiejska)

13 191

13 365

13 432

RADYMNO

5 330

5 081

4 886

RADYMNO (gm. Wiejska)

11 439

11 300

11 212

CHŁOPICE

5 581

5 478

5 405

LASZKI

6 983

6 938

6 920

PAWŁOSIÓW

8 428

8 571

8 647

PRUCHNIK

9 797

9 757

9 728

ROKIETNICA

4 357

4 244

4 159

ROŹWIENICA

6 220

6 192

6 146

WIĄZOWNICA

11 696

11 812

11 853

POWIAT PRZEWORSKI

PRZEWORSK

15 460

14 776

14 208

PRZEWORSK (gm. Wiejska)

14 856

14 853

14 802

ADAMÓWKA

4 073

3 916

3 823

GAĆ

4 602

4 529

4 470

JAWORNIK POLSKI

4 456

4 235

4 090

KAŃCZUGA

12 394

12 119

11 906

SIENIAWA

7 052

7 069

7 054

TRYŃCZA

8 445

8 537

8 570

ZARZECZE

7 223

7 121

7 047

 

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum