Cześć ich pamięci!

Autor: md 29.09.2017 Nr: 39/2017
Uczestnicy urczystości ku czci Poległych w Kampanii wrześniowej 1939 roku lotników oraz wywiezionych na Syberię i Besarabię w latach 1940-1941.
Uczestnicy urczystości ku czci Poległych w Kampanii wrześniowej 1939 roku lotników oraz wywiezionych na Syberię i Besarabię w latach 1940-1941.
Fot. J. Batiuk

W sobotę, 16 września mieszkańcy gminy Laszki obchodzili coroczne uroczystości ku czci Poległych w Kampanii wrześniowej 1939 roku lotników oraz wywiezionych na Syberię i Besarabię w latach 1940-1941.

Uroczystą mszę św. w intencji poległych i wywiezionych mieszkańców gminy Laszki odprawili ks. prał. Marian Karbowski oraz ks. Henryk Iwanicki – proboszcz parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach. Następnie w uroczystym orszaku wszyscy udali się pod pomnik lotników w centrum Miękisza Starego. Tu wieniec złożył Marek Bawoł –przewodniczący Rady Gminy Laszki, zaś Danuta Paszkiewicz – sołtys Miękisza Starego oraz członkowie Rady Sołeckiej zapalili znicze.

   Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i zniczy na miejscu prawdopodobnego zestrzelenia samolotu – na Kamionce. Przy pomniku modlitwę odmówił ks. Czesław Grzebień – proboszcz miejscowej parafii, a wieniec i znicze złożyli Stanisław Gonciarz – wójt gminy Laszki wraz z przedstawicielami Rady Gminy Laszki oraz Wiesławem Kokotem – sołtysem Charytan.

   Dalsza część uroczystości odbyła się przed tablicą „Golgota Wschodu Mieszkańców Tej Ziemi” przy Szkole Podstawowej w Wietlinie. Wieniec pod tablicą złożyli: Irena Halwa – sekretarz Oddziału Sybiraków w Jarosławiu, Mirosław Nazar – radny Rady Gminy Laszki, Dorota Czubocha-Zając – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wietlinie oraz członkowie samorządu sołectwa Wietlin.

   Nie obyło się także bez złożenia wieńca, kwiatów i zniczy pod krzyżem upamiętniającym wywiezienie mieszkańców dawnej kolonii Dresina. Modlitwę przed pomnikiem poprowadził ks. H. Iwanicki, wieniec złożyła Janina Adamkiewicz – zesłaniec Sybiru, a kwiaty i znicze Zofia Zięba, Janina Dobrzańska, Michał Bartoszko i Kazimierz Pawełek – członkowie rodzin Sybiraków i wywiezionych na Besarabię.

   Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Laszkach. Zaproszonych gości przywitał Krzysztof Grela – dyrektor placówki. Najważniejszym punktem tej części był montaż słowno-muzyczny uczniów, który był żywą lekcją historii. Po przedstawieniu, okolicznościowe przemówienia wygłosili I. Halwa, J. Adamkiewicz oraz mjr rez. Zdzisław Niemczycki.

   Po zakończeniu uroczystości można było wspólnie powspominać oraz obejrzeć wystawę prac Antoniny Chorzępy – Sybiraczki urodzonej w Miękiszu Nowym.

Komentarze
Popularne
Komentowane