Milionowe dofinansowanie dla szpitala

Autor: 29.09.2017 Nr: 39/2017
Nowoczesny sprzęt trafi m.in. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Nowoczesny sprzęt trafi m.in. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Po kilku latach od oddania do użytku nowoczesnego Bloku Operacyjnego i OAiIT, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku uzyskał dofinansowanie dla kolejnego projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”. Przyznane środki pozwolą na zakup nowoczesnego sprzętu do leczenia i diagnostyki.

12 września br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyznał dofinansowanie dla 16 szpitali na łączną kwotę 160 mln zł.

Wśród nich znalazł się wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, który został wysoko oceniony i uplasował się na 5 miejscu na liście rankingowej.

   Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku” szpital otrzyma 6,7 miliona złotych dofinansowania, przy czym całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7,9 miliona złotych. Wkład własny w projekcie wynosi 1,1 mln zł, w tym jeden milion złotych lecznica otrzyma z budżetu Powiatu Przeworskiego.

 

Pieniądze na zakup 56 urządzeń

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Dział Diagnostyki Obrazowej zostanie doposażony w dwa cyfrowe aparaty RTG, mammograf cyfrowy oraz USG o wartości ponad 4 mln zł. Blok Operacyjny wzbogaci się o aparaturę do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych o wartości blisko 2 mln zł. Z kolei na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafią respiratory, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla pacjenta i wideolaryngoskop do trudnej intubacji – o łącznej wartość ok. 300 tys. zł. Pracownia Endoskopii zostanie doposażona w videogastroskop i videokolonoskop wraz z niezbędnym wyposażeniem, w kwocie ok. 700 tys. zł. Do Oddziału Udarowego zakupione zostaną stanowiska do intensywnego nadzoru, respirator i aparat USG z Dopplerem łącznie za ok. 500 tys. Zakupy sprzętu do Centralnej Sterylizatorni wyniosą ok. 400 tys.

   Projekt będzie uzupełnieniem wcześniejszych projektów realizowanych przez szpital w latach ubiegłych, choćby z perspektywy finansowej 2007-2013, kiedy to w szpitalu został wybudowany nowoczesny Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii za ok. 10 mln zł.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum