Kolejne nagrobki do remontu

Autor: 06.10.2017 Nr: 40/2017
Krzyż żeliwny z grobu ziemnego Jakóba Piontka.
Krzyż żeliwny z grobu ziemnego Jakóba Piontka.

Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na wykonanie prac konserwatorskich na kolejnych nagrobkach znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku. W 2017 roku zakres planowanych prac konserwatorskich i robót budowlanych obejmuje przeprowadzenie konserwacji technicznej i estetycznych nagrobku Amelii Wollównej oraz krzyża żeliwnego z grobu ziemnego Jakóba Piontka.

Burmistrz Miasta Przeworska corocznie występuje z wnioskami do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych, tj. nagrobkach i pomnikach nagrobnych. Akcję zainicjowali już kilka lat temu harcerze z „Kresów” na czele z phm. Agnieszką Bernacką, a mieszkańcy Przeworska i odwiedzający cmentarz 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych, chętnie wspierają akcję podczas przeprowadzanej wówczas kwesty.

Całkowity koszt prac to blisko 26 tys. zł, 10 tys. zł otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Podkarpackiego, a 11 tys. zł z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostała kwota, to jest 4 958,41 – będzie pochodzić z kwesty przeprowadzonej co roku w dniu 1 listopada przez harcerzy – wymienia burmistrz Leszek Kisiel.

   Celem działań konserwatorskich jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytków, a także ich stabilizacja konstrukcyjna. Dzięki wsparciu finansowemu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego i ofiarodawców podczas przeprowadzanych kwest, do końca 2016 roku udało się przeprowadzić pełną konserwację 14 zabytkowych nagrobków, przy czym dwa kolejne są w trakcie prac konserwatorskich, z terminem realizacji do 15 listopada 2017 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum