Obligacje po raz trzeci

Autor: bk 06.10.2017 Nr: 40/2017
Obligacje po raz trzeci

Radni Rady Powiatu Jarosławskiego zebrali się w piątek, 29 września podczas XXXIX sesji. Przyjęli oni m.in. kolejne uchwały związane z dostosowaniem sieci prowadzonych przez powiat szkół do nowego ustroju szkolnego. Zajęli się ponownie tematem obligacji, jakie Powiat chce wyemitować, aby pozyskać środki na realizację inwestycji w COM.

Podczas piątkowych obrad radni przyjęli przedstawioną im informację o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. Podjęli także szereg uchwał. Część z nich związana była z wprowadzeniem w życie nowych przepisów dotyczących szkół. Ich przyjęcie konieczne było w związku z koniecznością dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Chodzi m.in. o przekształcenie dotychczasowych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. Zmiany te, podyktowane zmianami w krajowych przepisach mają pomóc w rozwoju szkolnictwa zawodowego, na co Powiat Jarosławski stawia od lat.

   Rada przyjęła także uchwałę dotyczącą przekazania pomocy finansowej dla samorządu województwa podkarpackiego. 15 tys. zł przekazane zostanie Urzędowi Marszałkowskiemu na prace projektowe rozbudowy drogi powiatowej nr 1767R, czyli ul. Cegielnianej w Jarosławiu.

   Jak podkreślał Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski chodzi o połączenie prac projektowych dla dwóch inwestycji: realizowanej przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, która ma na celu zabezpieczenie i uregulowanie potoku Miłka(ma on zostać częściowo przykryty), a także związanej z nią, a planowanej przez powiat dotyczącej przebudowy tej drogi. Starosta podkreślił, że wspólne projektowanie inwestycji nie tylko skróci czas ich wykonania. Prace będą dzięki temu również tańsze i bardziej spójne.

   Podczas sesji wprowadzono także zmiany w tegorocznym budżecie powiatu. Część z nich związana jest ze środkami przekazanymi przez samorządy gminne, jako wkład w wykonanie inwestycji drogowych na ich terenie. Chodzi m.in. o budowę chodnika w miejscowości Zapałów (droga powiatowa nr 1705R) oraz Wiązownica (ul. Św. Jana), a także chodnik w miejscowości Tapin (droga powiatowa nr 1784R Dobkowice-Tapin).

    Po raz trzeci pod obrady Rady Powiatu Jarosławskiego trafiła sprawa planowanych do wyemitowania obligacji. Mają one opiewać na kwotę 15mln zł, która wykorzystana zostać ma na sfinansowanie inwestycji w Centrum Opieki Medycznej.

   Przypomnijmy, że początkowo Powiat planował wypuszczenie dwuletnich obligacji dochodowych. Takie rozwiązanie zakwestionowała jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany i skrócenia obligacji na jednoroczne.

   Radni podjęli nową uchwałę, zmieniając zasady wyemitowania planowanych obligacji. Zmienione plany Powiatu również zostały zakwestionowane przez RIO, dlatego na ubiegłotygodniową sesję władze Powiatu przygotowały kolejne rozwiązanie.

   Tym razem, jak wyjaśniał Starosta uchwała dotyczy wyemitowania „zwykłych” obligacji komunalnych, a nie jak wcześniej dochodowych. Jest to w praktyce zmiana formalna, która okazała się jednak konieczna, aby w krótkim czasie wypuścić obligacje i pozyskać środki płatności związane z pracami wykonywanymi w COM.

   Kolejna zmiana szczegółów dotyczących obligacji zaniepokoiła radnych, którzy proponowali m.in. uszczegółowienie przedstawionego projektu uchwały. Starosta wyjaśniał, że urząd posiada doświadczenie w emitowaniu tego typu obligacji i sytuacja zaistniała przy obligacjach dochodowych nie powinna się już powtórzyć, gdyż wcześniej RIO nie kwestionowało w ten sposób przygotowanych dokumentów.

   Ostatecznie uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

   Przypomnijmy, że środki pozyskane z obligacji przeznaczone zostaną na rozpoczętą już inwestycję, w ramach której przebudowie i rozbudowie poddany zostanie jeden z budynków jarosławskiego szpitala. Po przebudowie znajdzie się tam m.in. nowoczesny blok operacyjny, oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny. W nowym miejscu powstać ma także Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów.

Komentarze
Popularne
Komentowane