Wywiad o lokalnej historii

Autor: bk 20.10.2017 Nr: 42/2017
Uczestniczący w spotkaniu szóstoklasiści wraz z polonistką Anną Drostek.
Uczestniczący w spotkaniu szóstoklasiści wraz z polonistką Anną Drostek.

Uczniowie szóstej klasy Zespołu Szkół w Pawłosiowie mają za zadanie poznać historię swojej miejscowości poprzez rozmowy z jej mieszkańcami. O pomoc w przygotowaniu się do przeprowadzenia wywiadów poprosili naszą Redakcję.

Przeprowadzanie wywiadów oraz rozmowy z mieszkańcami leżących na naszym terenie miejscowości to przysłowiowy chleb powszedni pracy dziennikarza Gazety Jarosławskiej. Co innego kiedy trzeba o tych wywiadach i spotkaniach opowiedzieć.

   Z taką sytuacją przyszło spotkać mi się osobiście w ostatni piątek, 13 października podczas spotkania z szóstoklasistami w Pawłosiowie. Spotkanie, zainicjowała Anna Drostek, na co dzień prowadząca zajęcia z języka polskiego w Zespole Szkół w Pawłosiowie.

   Do Pawłosiowa zostałem zaproszony, aby pomóc uczniom w przygotowaniach do realizacji kolejnego etapu projektu „…skąd nasz ród”, będącego częścią rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

   Prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program ma na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. W jego ramach szkoły przygotowują projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

   Zgodnie z założeniami, prowadzonego w Pawłosiowie, projektu uczniowie mają dowiedzieć się jak najwięcej o historii i tradycji swojej miejscowości. Jednak nie ma być to wiedza zdobyta z książek czy Internetu. Ich zadaniem było znalezienie mieszkańców, którzy wiele opowiedzieć im mogą o życiu, jakie w Pawłosiowie toczyło się przed laty.

   Następnie podzieleni na 3-osobowe zespoły mieli za zadanie przeprowadzić z wytypowanymi osobami wywiady.

   Wcześniej jednak uczniowie spotkali się ze mną, aby porozmawiać na temat tego, jak skutecznie przygotować się i przeprowadzić wywiad. Podczas spotkania próbowaliśmy porównać zdobyte przez nich oraz panią Annę informacje i zasady przeprowadzania wywiadów z doświadczeniami płynącymi z codziennego kontaktu z mieszkańcami naszego powiatu, w tym Pawłosiowa.

   Wspólnie zastanowiliśmy się nad tym, jak można skutecznie przygotować się do przeprowadzenia wywiadu. Jakich poszukać wcześniej informacji, jakie przygotować pytania? Przećwiczyliśmy także odpowiednie zadawanie pytań i porozmawialiśmy krótko na temat pracy dziennikarza. Okazało się także, że żaden z uczniów nigdy nie zakładał i nie myślał o swojej przyszłości w tym zawodzie.

   Dzięki przeprowadzanym wywiadom uczniowie mają przede wszystkim poznać lepiej swoją miejscowość i jej historię, a także lepiej zintegorwać się z lokalnym społeczeństwem. Projekt ma także pomóc im nauczyć się zasad i umiejętności potrzebnych w kontaktach interpersonalnych.

   Efekty wywiadów prezentowane będą podczas kolejnego spotkania, na które zaproszone mają zostać również osoby, które wywiadów udzielały. Wtedy okaże się czy nasze spotkanie ułatwiło zadanie moim młodszym kolegom.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane