Doczekają się kanalizacji

Autor: 27.10.2017 Nr: 43/2017
Burmistrz A. Woś podziękował radnym za jednomyślność w podejściu do tak ważnej inwestycji.
Burmistrz A. Woś podziękował radnym za jednomyślność w podejściu do tak ważnej inwestycji.

Na taką wiadomość mieszkańcy Czerwonej Woli i Czerc czekali od dawna. Choć projekt budowy kanalizacji został opracowany na cały obszar miejscowości, w I etapie zostanie zrealizowana tylko połowa. Rada Miejska na ostatniej sesji, 19 października, dała burmistrzowi zielone światło, by mógł zaciągnąć kredyt na sfinansowanie zadania. Dzięki kredytowi i przyznanej kwocie dofinansowania, sen wielu mieszkańców zacznie się spełniać.

Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się wśród 53 samorządów na Podkarpaciu, które otrzymały pomoc finansową z UE na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości blisko 2 milionów złotych. Umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej biegnącej od miejscowości Dybków, przez Czerce do Czerwonej Woli podpisał burmistrz Adam Woś w obecności członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara w dniu 29 września br.

   Z kolei 19 października Rada Miejska w Sieniawie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2017, w wysokości 4 miliony 164 tysiące złotych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i Czerce etap I”. Tyle wynosi wartość kosztorysowa przedsięwzięcia.

To niezwykle ważna uchwała odnośnie finansowania zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – podkreślił na sesji burmistrz A. Woś. – Od wielu lat zapowiadałem, że w drugim etapie będzie w naszej gminie kanalizowana Czerwona Wola, choć w zakresie dokumentacji jesteśmy przygotowani na wszystkie miejscowości. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości niespełna 2 mln zł ze środków unijnych i dziś państwo podjęliście uchwałę o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia, z czego ogromnie się cieszę.

   Burmistrz zaznaczył, że w wyniku zawartej umowy zostanie wybudowanych blisko 20 km sieci kanalizacyjnej 9,3 km w Czercach i 10,6 km w Czerwonej Woli, co pozwoli skanalizować 111 gospodarstw – 46 w Czercach i 65 w Czerwonej Woli. To pierwszy etap kanalizacji obu miejscowości i zasięgiem obejmie połowę obszaru wsi – w Czerwonej Woli prace powinny sięgnąć do wysokości szkoły.

   Budowa pierwszego odcinka kanalizacji, przyniesie możliwość szybszego skanalizowania w przyszłości całej miejscowości. Drugi etap będzie możliwy do zrealizowania już tylko dzięki pieniądzom pochodzącym w całości z budżetu gminy.

Będę starał się przekonywać Radę, by znaleźć dodatkowe miliony na skanalizowanie całej miejscowości – mówił Burmistrz.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum