Kwestowali u bram cmentarzy

Autor: ek 10.11.2017 Nr: 45/2017
Kwesta w Jarosławiu odbyła się już po raz 25.
Kwesta w Jarosławiu odbyła się już po raz 25.

1 listopada u bram Starego Cmentarza w Jarosławiu odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytków jednej z najstarszych nekropolii w Europie oraz polskiego cmentarza w Jaworowie. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad siedem tysięcy złotych. Ponad pięć tysięcy złotych zebrano również w Przeworsku.

Tradycyjnie, jak co roku już po raz dwudziesty piąty u bram Starego Cmentarza w Jarosławiu, będącego jedną z najstarszych nekropolii w Europie miała miejsce kwesta na rzecz ratowania kolejnych, cennych pomników i nagrobków.

– Pierwsza kwesta na naszym cmentarzu zorganizowana została w 1992 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Tomasza Kuleszy, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz Fundacji  Necropolis Jaroslaviensis. Z roku na rok liczba wolontariuszy kwestujących zwiększała się – mówi Małgorzata Młynarska z Urzędu Miasta Jarosławia.

Pierwsze kwesty obejmowały jedynie zabytki Starego Cmentarza. W 2007 roku odrestaurowano pierwszy nagrobek na Nowym Cmentarzu, zaś w 2013 roku datki zaczęto również przeznaczać na rzecz polskiego cmentarza w Jaworowie na Ukrainie.

W chwili obecnej głównymi współorganizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Cmentarzy Polskich działających w Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosławia, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Jaworowie, młodzież i nauczyciele jarosławskich szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

   Tegoroczną zbiórkę do puszek prowadzili samorządowcy, przedstawiciele władz miasta, radni miasta i powiatu, członkowie SMJ, przedstawiciele SP nr 11, SP nr 9 oraz PWSTE w Jarosławiu, członkowie jaworowskiego oddziału TKPZ, jak również inicjatorzy kwesty – Tomasz Kulesza oraz Adam F. Wojciechowski.

   Dzięki ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich w ramach tegorocznej akcji udało się zebrać 7 632, 78 zł. Środki zostaną przeznaczone na renowację i konserwację kolejnych zabytkowych nagrobków. Przez ostatnie lata, dzięki ofiarności mieszkańców oraz środkom z budżetu miasta (łącznie blisko 300 tys. zł), udało się uratować 37 obiektów na znajdujących się na Starym i Nowym Cmentarzu. W ubiegłym roku były to: grobowiec rodziny Ostrowskich i Wojciechowskich, pomnik nagrobny Lakatosa Antala i grobowiec Rokiczanów. Tegorocznymi pracami zostały objęte: pomnik nagrobny Marii z Gruszkiewiczów i Kaspra Zabłotnych (kw. 28), pomnik nagrobny Juliana i Jana Kowalskich (kw. 22-2), a także grobowiec Józefa Gruszki (kw. 16-7).

 

Harcerze i harcerki z Kresów w dzień Wszystkich Świętych 1 listopada, kwestowali w ramach akcji „Ratujmy nagrobki”. Inicjatywa została podjęta już po raz ósmy i po raz kolejny z bardzo dobrym wynikiem.    Z roku na rok do puszek udaje się zebrać coraz więcej pieniędzy, dzięki którym pięknieją zabytkowe nagrobki starego cmentarza przy ul. Tysiąclecia. Efekty takich zbiórek są widoczne. W tym roku harcerzom udało się zebrać 5 338,03 zł. Pomysłodawczynią akcji jest phm Agnieszka Bernacka.   Mimo podejmowanych działań i zaangażowania wielu osób spora liczba nagrobków ciągle wymaga renowacji.

 

Komentarze
Popularne