Do szpitala trafi nowoczesny sprzęt

Autor: 10.11.2017 Nr: 45/2017
Od lewej: Asystentka Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Agnieszka Kozak, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar i dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Józef Więcław. / fot. Starostwo Powiatowe
Od lewej: Asystentka Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Agnieszka Kozak, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar i dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Józef Więcław. / fot. Starostwo Powiatowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku podpisał 26 października umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dzięki unijnemu wsparciu zakupi nowoczesną aparaturę i poprawi jakość świadczonych usług.

Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku” szpital otrzyma 6,7 miliona złotych dofinansowania, przy czym całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7,9 miliona złotych. Wkład własny to 1,1 mln zł, w tym 1 mln zł szpital otrzyma z budżetu Powiatu Przeworskiego. Umowę podpisał ze strony szpitala dyrektor Józef Więcław, w obecności starosty przeworskiego Zbigniewa Kiszki i naczelnej pielęgniarki SP ZOZ Marzanny Pelc, natomiast w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego członek Zarządu Lucjan Kuźniar.

   Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Projektem objęto diagnostykę obrazową i endoskopową z głównym skierowaniem na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, leczenie operacyjne poprzez doposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji oraz intensywną terapię w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) i Oddziału Udarowego. Łącznie, do 30 września 2018 roku zostanie zakupionych 56 urządzeń.

   To kolejne inwestycje realizowane z pieniędzy unijnych. Wcześniej szpital wybudował nowoczesny Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii za ok. 10 mln zł.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum